I en verden hvor fake news og alternative fakta vinder frem, er forskere og rådgivere ikke længere automatisk autoriteter - heller ikke inden for landbruget. Det mærker dine landbrugsrådgiver og dyrlæger på egen krop, og de arbejder på at matche dine krav.

Jordbrug og husdyrproduktion er komplekse størrelser, og der findes ikke kun en sandhed om, hvordan du klarer dig bedst. Hvis det var tilfældet, ville vi ikke se så store spredninger i driftsresultater. Landmænd bliver dygtigere, møder stadig flere krav fra samfundet og stiller større krav til deres rådgivere. Derfor vil de udfordres og ikke bare have møde en rådgiver, der nikker og klapper dem på ryggen. De ønsker tager rådgiverne alvorligt og i erkendelse af, at de ikke er eksperter i alle faggrene, udbyder de dels tværfaglig rådgivning sammen med deres kollegaer, men de er også bevidste om, at rådgivningen skal være veltilrettelagt og føre til konkrete handlinger, der bygger på landmandens reelle behov.

Stor faglighed er imidlertid ikke nok - det handler også om rådgiverens personlige kompetencer, evne til at lytte til dig og udfordre dig. Seges udvikler derfor rådgivningsværktøjer og rådgivningscentre efteruddanner medarbejderne til at matche landmændenes krav i stor stil i disse år. Fagforeningen Jordbrugsakademikerne; JA afholdt for nylig konference under overskriften: Faglighed og gennemslagskraft - evnen til at nå resultater, hvor netop rådgivning var et af temaerne.

Det er ligegyldigt, hvad rådgivningen koster

Den 43-årige svineproducent Esben Graff Jensen, Haastrupgård ApS ved Fredericia stiller store krav til sine rådgivere, og han er ligeglad med, hvor dyr rådgivningen er, hvis bare han oplever, at rådgivningen giver afkast. Han har en avls- og opformeringsbesætning med 1300 søer og 18 ansatte, og han eksporterer selv halvdelen af smågrisene. Derudover driver han 700 hektar jord. Netop i forbindelse med egen eksport er han meget væk hjemmefra og kommer en del rundt i Europa og møder dygtige folk - særdeles dygtige driftsledere og rådgivere.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind