Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om biodiversitet i naturen.

Hvis forskere vil vide noget om naturen, trækker de i gummistøvlerne, går udenfor og kigger på verdenen med øjne, lup og mikroskoper. Ny teknologi og faldende priser betyder imidlertid, at man i dag kan finde den genetiske DNA-kode for samtlige levende organismer i en jord- eller vandprøve. Det kaldes miljø-DNA.

- Spændende, kalder forskerne udviklingen. Baggrunden er, at biodiversiteten - det vil sige mangfoldigheden af dyr, planter, bakterier og svampe - er under pres. Ikke alene i Danmark men i hele verden. Truslerne er eksempelvis belastning med næringsstoffer, regulering af vandets fri bevægelighed, intensiv erhvervsdrift, samt byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur. Den største trussel mod naturen er ifølge Miljøstyrelsen mangel på plads, idet vi bliver flere og flere mennesker på kloden.

For 25 år siden underskrev Danmark sammen med 189 andre lande FNs Biodiversitetskonvention i Rio. Formålet er at bevare den biologiske mangfoldighed og fremme en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer. For at få en ensartet naturbeskyttelse i EU har man efterfølgende vedtaget habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktiver er fulgt op af national lovgivning. I Danmark er Naturbeskyttelsesloven, Jagt- og vildtforvaltningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Skovloven og Nationalparkloven nogle af de væsentlige love, der sætter rammerne for beskyttelsen af vores biodiversitet.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind