Landbrugsstyrelsens vejledning tilsidesat af Vestre Landsret.

Jeg har tidligere på dette sted beskrevet, hvordan Landbrugsstyrelsens vejledning om betalingsrettigheder er direkte vildledende, når det kommer til pantsætning af betalingsrettigheder. Landbrugsstyrelsen har blandt andet i den seneste vejledning beskrevet, at pantsætninger skal registreres hos styrelsen og at der bør meddeles transport, hvis meningen er, at landbrugsstøtten skal udbetales for eksempel til en bank. Jeg og andre har venligt gjort opmærksom på, at dette er forkert. Vestre Landsret har, i en kendelse afsagt denne sommer, tilsidesat Landbrugsstyrelsens vejledning.

Den konkrete sag i Landsretten

...Vestre Landsret nåede i sin kendelse frem til, at pantsætning kan ske efter reglerne om løsørepantsætning...

I den konkrete sag skiftede en landbrugsbedrift ejer i 2015. Efterfølgende blev besætningen, driftsmidlerne og betalingsrettighederne udskilt (på kredit) til et særskilt selskab, mens bygninger og jord forblev hos ejeren. Det blev aftalt, at selskabet skulle meddele virksomhedspant til ejendommens ejer samt give pant i betalingsrettighederne, hvorefter problemerne opstod.

Skulle man holde sig til Landbrugsstyrelsens vejledning og kun give styrelsen meddelelse om pantsætningen eller skulle man tinglyse et løsøreejerpantebrev. Man valgte - velsagtens for en sikkerheds skyld - at gøre begge dele.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind