Hvad koster det egentligt landmænd at være underlagt naturbeskyttelseslovens paragraf 3 udpegninger? Det spørgsmål har Kristina Cederborg undersøgt i sit afsluttende bachelorprojekt i uddannelsen til have- og parkingeniør på Skovskolen.

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det drejer sig om knap 10 procent af Danmarks areal. Det er kommunerne, som administrerer paragraf 3, der omfatter søer og vandløb, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev.

På skolen undervises blandt andet i naturbeskyttelseslovgivningen samt administration af denne, og under gennemgangen stillede Kristina Cederborg, der oprindelig er regnskabsuddannet og først som 38-årig gik i gang med studiet: Hvad er landmandens omkostninger og konsekvenser ved at få paragraf 3 registreringer på sin ejendom? Svaret lød, at det ikke umiddelbart betyder noget. Landmanden må jo fortsat dyrke jorden som hidtil - dog uden at tilstandsændre arealet. Og hvis landmanden ikke overholder lovgivningen, kan der udstedes bøder samt krav om reetablering af arealerne.

... Dialog eller kampe?...

- Under mit praktikophold og efterfølgende arbejde hos Agrovi hører jeg imidlertid gentagne gange, at landmænd mener, at udpegningerne har konsekvenser for bedriften. Jeg valgte derfor at undersøge landbrugets hypotese i mit afsluttende speciale, som jeg afleverede i midten af juni. Der er ikke tale om en stor videnskabelig undersøgelse, men en bacheloropgave der undersøger de økonomiske konsekvenser af paragraf 3 på landbrugsjord. Opgaven indeholder en spørgeskemaundersøgelse, der er besvaret af 50 landmænd samt dyberegående interview med en mindre gruppe landmænd, som har paragraf 3 udpegninger på deres jorde, fortæller Kristina Cederborg og konkluderer, at landbruget har ret:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind