Her i den mørke vintertid, hvor der ikke er så mange opgaver i marken, er det tid til at se på, hvad du kan gøre på din bedrift for at forbedre resultaterne i de kommende år.

Udbytterne i hvede stagnerede i Danmark i halvfemserne, da vandmiljøplanerne lagde restriktioner på, hvor meget kvælstof vi måtte bruge. Men også i de andre EU-lande, som England, Tyskland og Frankrig, er udbytterne i hvede stagneret siden årtusindskiftet.

Jordens frugtbarhed er under pres: indholdet af organisk stof falder, skadelig jordpakning ses flere steder, manglende afvanding på grund af ikke vedligeholdte vandløb og dræn, og selvom vi ikke ser det så meget her i Danmark, så er forsuring af jorden i andre lande udbredt - specielt i de gamle østbloklande.

... Jordens frugtbarhed er under pres...

Kulstof:

Når jordpriserne er på 150.000 kroner pr hektar eller mere, så skal den også yde noget, og det kan kun lade sig gøre, hvis man vedligeholder og passer på sin jord. Lavt kulstofindhold giver lav strukturstabilitet, en dårlig smuldreevne af jorden, og den bliver hård og skorpet ved udtørring. Behovet for intensiv jordbehandling stiger, og så er man i den onde cirkel, hvor den intensive jordbehandling brænder endnu mere kulstof af. Over de seneste 20-30 år er kulstofindholdet på lerjorde generelt faldet, mens det er stigende på sandjorden. Så det skal overvejes på den enkelte ejendom, om der er marker, hvor man skal undlade at sælge halmen, tilføre mere husdyrgødning/kompost/slam, lægge frøgræs ud og bruge så mange efterafgrøder som muligt for at opbygge jordens kulstofindhold og dermed forbedre markens potentiale. Øget kulstofindhold giver øget vandretention. Tommelfingerreglen er, at plus 0,5 procent kulstof giver 5-10 procent højere vandkapacitet. Dermed bliver jordstrukturen forbedret, der kommer flere regnorme, som forbedrer rodudviklingen, og der er mindre risiko for at kompaktere jorden.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind