Der vil i fremtiden komme flere og flere sensorer på og i alting. Traktorcomputeren ved, hvor den har kørt, hvad der er gødsket og sprøjtet med, ploven og andre jordbehandlingsredskaber vil registrere jordtype, jordpakning og vand - og øvrige markdata og vejrforhold vil ligge på store servere.

Planteavlen i Danmark har i mere end 100 år været baseret på solid viden fra forsøg i marken både på forsøgsstationer og i praksisnære forsøg hos landmændene selv, de såkaldte Landsforsøg, som gennemføres af Seges i samarbejde med Teknologisk Institut og de lokale rådgivningscentre. Forsøgene har gjort det muligt for landmændene at være først med de bedste sorter samt gødsknings- og sprøjtestrategier. Ressourcerne til gennemførelse af markforsøg er i løbet af de seneste år blevet reduceret såvel i offentligt som privat regi til trods for, at landbruget særligt i dag står overfor store udfordringer, der kræver ny viden. Dansk landbrug er i stigende grad presset til en mere effektiv og samtidig miljøskånsom produktion. Dansk landbrug forventes også at gennemgå en øget teknologisering og automatisering baseret på sensorer og store mængder data.

Der er derfor behov for at udvikle næste generations markforsøg ved at finde nye og mere effektive måder til dels at gennemføre forsøg på og dels at hente mere viden ud af markerne, særligt vedrørende anvendelsen af nye teknologier. Teknologisk Instituts division AgroTech har iværksat to projekter, 'Højteknologiske Markforsøg' og 'Nye afgrødeanalyser', som har til formål at udvikle, teste og implementere nye teknologier til brug i markforsøgene. Projektet er støttet af resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Et billede kan sige mere end 1000 ord

Det er omkostningstungt at foretage detaljerede registreringer - både for forsøgsmedarbejderne i forsøgene og for landmanden i den enkelte mark. Nogle gange skjuler der sig forhold, som er svære at registrere objektivt. Lettere omskrevet og lidt populært kan man sige, at et billede siger mere end en lang række tal. Derfor bruges i stigende omfang at tage billeder, men øvelsen består ikke så meget i at tage billeder som at omsætte billederne til brugbar information.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind