Fjerde kvartal er traditionelt tidspunktet, hvor der laves salgskontrakter på næste sæsons handelsgødning.

Aktiviteten på salg af handelsgødning ligger i fjerde kvartal, fordi grovvarefirmaerne skal planlægge deres disponeringer, logistik og likviditet. Hidtil har det været almindeligt, at køber betalte gødningen ved levering eller derefter, mens det i dag som oftest gælder, at varen betales ved afgivet bestilling eller som minimum før levering.

I Danmark sælges der hvert år omkring 850.000 tons (2014) handelsgødning til landbruget. På figur 1 ses udviklingen i salg af næringsstoffer (N, P og K) fra 1935 til 2014.

I 2014 blev der indkøbt 186.000 tons kvælstof, hvilket svarer til niveauet, der blev indkøbt i 1965. Indkøbet af fosfor og kalium er reduceret fra midten af 70'erne med henholdsvis 75 procent og 70 procent. Det bør her bemærkes, at vi på trods af en lavere tilførsel af næringsstoffer har opnået en væsentlig udbyttestigning i vores afgrøder. Dog har specielt det reducerede forbrug af kvælstof haft en meget negativ indvirkning på kvaliteten af brødkorn og maltbyg og medført lavt proteinindhold. Som landmand bør man være opmærksom på forbruget af fosfor og kalium, når der skal indkøbes handelsgødning. Det må tilrådes, at der udtages jordprøver hvert 5. - 6. år, så man ikke gøder unødigt men målretter sin tildeling efter det reelle behov i marken.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind