Hvordan arbejder din frugtbare jord for dig? Og har du mulighed for selv at påvirke jordens frugtbarhed ved at styrke samarbejdet mellem afgrøden og jordens mikroorganismer, herunder mykorrhiza?

Jordens frugtbarhed er en massebetegnelse for en række biotiske- og abiotiske faktorer, der tilsammen bestemmer, hvordan jorden er at arbejde med samt jordens udbyttepotentiale. Nogle komponenter kan påvirkes af driften af jorden, hvor andre er stabile og upåvirkelige indenfor et overskueligt tidsperspektiv. En af de faktorer, som kan påvirkes af driften, er jordens indhold af organisk bundet kulstof. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at jordens indhold af organisk bundet kulstof medvirker til jordens krummestruktur, jordens evne til at tilbageholde vand og næringsstoffer, men også som føde for jordens mikroorganismer.

Den vigtigste organiske komponent i jorden er humus, som dannes ved nedbrydning af ligninholdige planterester. Humus indgår i en cyklus, hvor næringsstoffer løbende frigives gennem en nedbrydningsproces, som primært drives af jordens makro- og mikroorganismer. Man kan derfor sige, at hvis man er interesseret i at have en frugtbar jord, med et højt indhold af organisk bundet kulstof, så er man nødt til at gøre en indsats i forhold til at fodre jordens fauna med eksempelvis planterester eller andre ligninholdige produkter. En anden biotisk faktor som har en indflydelse på afgrødernes evne til at give et højt udbytte er mykorrhiza.

Mykorrhiza

Mykorrhiza er en fællesbetegnelse for det symbiotiske forhold mellem planter og svampemycelier i jorden, som eksempelvis kan hjælpe planterne med at optage vand og stærkt bundne næringsstoffer såsom forfor, zink og kobber, i bytte for fotoassimilater. Rødderne på kulturplanterne kan være begrænset af jordfysiske, kemiske og genetiske faktorer i forhold til at nå næringsstoffer og vand, så man kan betragte mykorrhiza som en forlængelse af plantens rødder. Nogle plantearter, især planter i løgfamilien danner relativt tykke rødder, der besværliggør væksten og derfor plantens evne til at nå langt ud i jorden. Mange plantearter drager derfor fordel af at mykorrhizasvampens hyfer er så tynde og fine, at de kan kommer ind andre steder. Mykorrhizadannende svampe findes overalt i jorden. Det er dog ikke alle plantearter, der indgår i mykorrhiza.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind