Kvælstofudledningen fra markerne kan sandsynligvis nedbringes ved hjælp af en nyudviklet indikator for kvælstofudnyttelse til gavn for både miljøet, samfundet og landbrugets økonomi. Professor Lars Stoumann Jensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har siddet med i EU?s Nitrogen Expert Panel, som står bag.

Gennem det sidste halve år har landbrugets kvælstofforbrug og udledning været et af de helt "hotte" diskussionsemner og politiske konfliktområder på grund af regeringens Landbrugspakke, der ændrede på miljøreguleringen af landbrugets kvælstofanvendelse. Men de potentielle udfordringer kan nu imødegås med et nyt værktøj, kaldet NUE-indikatoren, lavet af EU´s Nitrogen Expert Panel. Sådan lyder det fra professor Lars Stoumann Jensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, som er medlem af panelet.

- Når man med Landbrugspakken har givet landmændene lov til at gøde mere, er der stadig en stor udfordring i at få reduceret kvælstofudledningen til vandmiljøet til det niveau, som EU?s Vandrammedirektiv kræver. Jeg mener i den sammenhæng, at NUE-indikatoren kan anvendes som et værktøj på den enkelte bedrift - en form for barometer for kvælstofudnyttelsen, siger Lars Stoumann Jensen og forklarer:

- NUE står får "Nitrogen Use Efficiency", eller kvælstofudnyttelseseffektivitet, og dækker i virkeligheden over tre forskellige indikatorer, der kan afdække, hvor effektivt det anvendte kvælstof i vores fødevareproduktion udnyttes, hvor meget der ender i selve produktet, og hvor meget der potentielt kan tabes til miljøet.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind