Skattemyndighederne har en uensartet praksis ved salg af landbrugsjord til andre formål end landbrug.

Moms er normalt ikke et problem ved salg af landbrugsjord mellem landmænd eller ved samlet overdragelse af landbrugsejendomme. Men efter salg af jord (navnlig byggegrunde) blev omfattet af momslovgivningen, er der kommet en række afgørelser, der skaber tvivl om, i hvilke situationer, der skal tillægges moms, når der sælges jord fra landbrugsejendomme. Momspligten gælder også ved erhvervsmæssigt salg af nye bygninger.

Det er værd at slå fast, at privatpersoner som udgangspunkt slet ikke skal betale moms ved salg af hverken byggegrunde eller nye bygninger. Der skal heller ikke betales moms ved salg af private boliger eller sommerhuse, hvor ejeren har boet. Virksomheder - herunder landmænd - skal heller ikke betale moms ved salg af jord, hvor salget sker som led i normal udøvelse af ejendomsretten og ikke som egentlig udøvelse af virksomhed.

Landbrugsjord med landbrugspligt i landzone er normalt altid momsfrit, og sædvanligt salg af landbrugsjord eller salg af samlede ejendomme er som hovedregel slet ikke momsmæssigt relevant.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind