Man forbinder sjældent klimaforandringer med noget godt, men nu viser det sig, at et frygtet skadedyr er i tilbagegang på grund af de ændrede vejrforhold. Agerugler og deres afkom, knopormene, bliver færre og færre. Alligevel skal man endelig ikke glæde sig for tidligt, lyder beskeden fra skadedyrsforsker.

Agerugler er i tilbagegang. Klimaforandringerne har skabt rod i deres livscyklus således, at bestandene mindskes år for år, og dermed mindskes risikoen for tabt fortjeneste på mange rækkeafgrøder ligeledes. Det fortæller Peter Esbjerg, professor emeritus ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, som har forsket i skadedyrenes biologi i mange år.

- Klimaforandringerne medfører, at vi får mildere vintre og mere uforudsigelige, kraftige regnskyl. De milde vintre er overraskende nok skadelige for larverne og øger dødeligheden. Regnskyllene kan også gøre det af med mange af dem, da de første larvestadier er meget følsomme overfor våd jord og kulde, forklarer han, og uddyber:

- Vi estimerer bestanden ud fra antal dyr fanget i feromonfælder, som tiltrækker dyrene. Vi kan se på vores optællinger, at fra 80?erne og frem til i dag er antallet af fangsten i fælderne halveret. Desuden er der sket et skift således, at anden generation af ageruglerne nu er langt større end generationen fra året før, og det betyder, at en større del af dyrene nu dør. Andengenerationslarver kan sjældent nå at færdigudvikle sig, så de kan overvintre. På den måde er den generation spildt. Sandsynligheden for et stort udbrud året efter er derfor mindre.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind