Høsten er en højrisiko tid for landbrugene og dermed for forsikringsselskaberne, men meget kan gøres for at minimere risikoen, og sikre at der udbetales den nødvendige erstatning, hvis det alligevel går galt.

Landmanden og forsikringsselskabet har en fælles interesse i, at skaden ikke opstår. Derfor har forebyggelse af skader fået et større fokus hos forsikringsselskaberne og en stigende forståelse hos landbruget. Når det gælder risiciene i forbindelse med høst, er det sammenblandingen af maskiner og meget brandbart materiale, støv, anvendelse af varmekanoner til tørring og i nogle år hastværk, der er årsag til de fleste af skaderne.

Gode rutiner og overblik

Faste rutiner med eftersyn af maskinerne, afrensning af høstmaskiner inden arbejdsdagen slutter og ro og overblik under arbejdet er væsentlige forudsætninger for at undgå skader. Selvom der kan være travlt, er det vigtigt at få holdt pauser, planlagt arbejdet og give gode og klare instrukser til medarbejderne.

Mejetærskeren og halmpresseren kan tænde ild

I tørre perioder sker det ofte, at mejetærskeren eller halmpresseren antænder halmen på marken. Det kan ske, når motoren er varm og støvet. Derfor er det hos flere forsikringsselskaber et krav, at høstmaskinerne udstyres med et automatisk brandslukningsanlæg, der udløses ved brand i maskinen, og straks sprøjter brandslukningspulver ud over ilden. Ved montering af sådanne anlæg skal det sikres, at der gives alarm til føreren, hvis anlægget udløses, så maskinen standses, og årsagen til ilden findes og fjernes.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind