Man kan som regel stadig handle en ejendom 15 procent under den offentlige vurdering i forbindelse med generationsskifte og dødsbo.

Højesteret traf 8. marts 2016 en længe ventet afgørelse om reglerne for værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse med overdragelse fra dødsboer. Højesterets kendelse var imødeset med spænding, og der var i pressen lagt op til, at denne sag kunne betyde et brud med mere end 30 års fast praksis, hvorefter fast ejendom - for eksempel landbrugsejendomme - altid har kunnet handles i generationsskifter eller udlægges fra dødsboer til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 procent.

Spørgsmålet har stor betydning. Danmarks Statistik offentliggør årligt prisoplysninger for eksempelvis familieoverdragelse af landbrugsejendomme, og overdragelsessummerne er altid betydeligt lavere end de offentlige ejendomsvurderinger.

Hvis adgangen til denne lempelige prisfastsættelse var blevet ophævet, ville det få store konsekvenser for generationsskiftet i landbruget, hvor store værdier overdrages fra generation til generation. Hvis for eksempel en landbrugsejendom har en offentlig ejendomsvurdering på 50 millioner kroner, betyder denne 15 procents-regel, at overdragelsen fra den ældre til den yngre generation (eller ved udlæg fra et dødsbo) kan ske med et nedslag i prisen på 15 procent. Det vil således sige, at overdragelsen sker til 42,5 millioner kroner.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind