Det kommende forårs travlhed indebærer risici, og det er vigtigt, at der er styr på forsikringerne.

Endelig kan det gryende forår skimtes i horisonten - det nærmer sig. Og dermed kommer der også en travl tid i marken. Når materiellet ruller i marken, der udføres lidt forårsarbejde for landmandskollegaer, og endelig når de små planter stikker næsen over jorden, lurer farerne. Og så skal forsikringerne være på plads.

Såsæd, gødning og planteværn

Såsæd, gødning og planteværn er dækket på landbrugsforsikringens løsøreforsikring mod brand, tyveri, vandskade og lignende. Desuden dækker ansvarsforsikringens forureningsdækning, såfremt gødning eller planteværn forvolder en forurening. En forudsætning vil dog som hovedregel være, at produkterne er opbevaret efter de offentlige forskrifter. Det vil for planteværnets vedkommende sige, at det skal opbevares i et dertil sikret rum uden afløb, og at rummet er låst af, når der ikke arbejdes ved det. Nogle forsikringsselskaber stiller også krav om, at der højst må opbevares en vis mængde handelsgødning sammen med maskiner med forbrændingsmotor. Er der stillet et sådant krav, vil det fremgå af en særtekst i policen.

Opbevares disse produktbeholdninger uden for egne ejendomme, er det i de fleste forsikringsselskaber et krav, at opbevaringsadressen er noteret i forsikringspolicen, for at der ydes dækning

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind