I 2015 er der gennemført en lang række landsforsøg med handelsgødning, og resultaterne kan bruges til at fintune gødningsplanen og strategien for den gødskningssæson, som står for døren.

I 2016 bliver kvælstofnormerne øget, der introduceres nye gødninger på markedet, nye gødningsstrategier kan tages i anvendelse, og der er et stort behov for at forbedre indtjeningen i planteavlen. Derfor er der al mulig grund til at se sine planer og strategier efter i sømmene for at finde forbedringsmuligheder. Landsforsøgene er et godt sted at finde inspiration i sin søgning. I denne artikel sættes fokus på nogle af de mest relevante forsøg, som kan inspirere strategien for forårsgødskningen.

Blanding af vårbyg udsæd og gødning

Det er velkendt, at placering af gødning til vårbyg ved såning er én god strategi, men hvad gør man, hvis man ikke har placeringsudstyr på såmaskinen? En del landmænd har gode erfaringer med at blande gødningen direkte i såsæden, men det har været uklart, om effekten er lige så god som ved en "rigtig" placering, hvor gødningen placeres i lidt afstand fra frøet. Og det har også været uklart, om der kan være en uheldig bivirkning ved at placere gødning og frø sammen i jorden. Kan frøet for eksempel tage skade af gødningssalte eller ammoniak, som frigives fra gødningen? I 2014 og 2015 har der været gennemført i alt seks forsøg, som belyser disse spørgsmål. I forsøgene er der udbragt 120 kg N pr. hektar i tre forskellige gødninger (NS 24-7, NPK 21-3-10 og svovlsur ammoniak), og alle gødningstyper er bredspredt, placeret eller blandet i udsæden. Hvor gødningen er placeret eller blandet i udsæden er kun halvdelen iblandet eller placeret, mens resten er bredspredt.

Resultaterne viser, at det som forventeligt er bedre at placere gødningen end at bredsprede den, selv om effekten i gennemsnit af forsøgene kun er 1-2 hkg pr. hektar. Forsøgene viser også, at blanding af gødning og udsæd i gennemsnit faktisk har været lige så godt som placering, uanset gødningstypen. Så umiddelbart kan man trygt blande gødning og udsæd, og skal man udbringe fosfor og kalium, kan det være en god idé at anvende NPK-gødning. Svovlsur ammoniak er en mulighed, og det ser ikke ud til, at frigivelse af ammoniak skader frøet. Umiddelbart vil vi fraråde at anvende urea, da risikoen for frigivelse af skadeligt ammoniak er særlig stor fra urea. Husk at gødning og udsæd skal blandes grundigt, og vær opmærksom på at den ikke afblander igen under transport og såning.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind