I en samgranuleret NPK-gødning indeholder alle gødningskorn de samme næringsstoffer, hvilket gør at især fosfor fordeles optimalt i forhold til planterødderne. Dette sammen med tilstedeværelsen af andre næringsstoffer giver en samgranuleringseffekt, der ofte giver 2-4 procent merudbytte.

En sikker og effektiv virkning af tilførte næringsstoffer er afgørende for udbytte og kvalitet i landbrugsafgrøderne.

Dækkes afgrødernes behov af fosfor og kalium ikke af husdyrgødning, anvendes NPK-gødning for at opnå gode udbytter og ikke forringe jordens frugtbarhed på sigt. Disse NPK-gødninger kan fås samgranuleret, hvor alle gødningskorn indeholder alle næringsstoffer, som er i gødningen. Der kan også købes en del forskellige mekanisk blandede gødninger, hvor de forskellige næringsstoffer er i forskellige gødningskorn. De består altså af en blanding af forskellige gødningstyper. Typiske NPK-blandinger består af NS-gødning, kaliumklorid og trippelsuperfosfat (TSP) eller diammoniumfosfat (DAP).

Udover problemer med afblanding under håndtering og de indbyggede problemer med at sprede et produkt bestående af korn med forskellige spredeegenskaber, er der i mange tilfælde også en risiko for at opnå et ringere udbytte i forhold til en samgranuleret vare, selvom varen bliver spredt optimalt. Denne udbytteforskel kaldes for samgranuleringseffekten og kan defineres på følgende måde: Den udbytteeffekt, der opnås, når de samme mængder af næringsstoffer (oftest N, P og K) tildeles samgranuleret frem for som enkeltnæringsstoffer, hvor de enkelte næringsstoffer er i forskellige gødningskorn.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind