Når rækkerne åbnes op i kornet, kan der ?gås til stålet? mod ukrudtet med en kamerastyret radrenser - teknikken kan blive interessant for den konventionelle kornproduktion.

Vinterraps dyrket på øget rækkeafstand kan radrenses med et godt resultat. Det er der efterhånden mange eksempler på. Men kan teknikken også finde anvendelse i konventionelt dyrkede kornafgrøder? Svaret kan blive ja, hvis herbicidanvendelsen for alvor bliver presset, hvilket flere ting faktisk peger på. Antallet af tilladte aktivstoffer mod ukrudt er faldet stødt gennem årerne, og hvad værre er: Producenterne af herbicider forventer ikke at kunne levere nye molekyler til markedet de næste mange år. Jordbruget må klare sig med det nuværende sortiment af herbicider, som måske kan blive endnu mindre på grund af nye miljøkrav. Udviklingen af herbicidresistens ses allerede, og de forhåndenværende sprøjteløsninger kan vise sig ikke at være tilstrækkeligt bredspektrede mod den fremherskende ukrudtsflora.

Meget tyder således på, at jordbruget må ty til mere klassiske metoder til regulering af ukrudt som for eksempel varierede sædskifter og en styrkelse af afgrødens konkurrenceevne mod ukrudt gennem sortsvalg, øget udsædsmængde, optimeret etableringsgeometri og gødningsplacering. Forebyggende og kulturtekniske metoder kan gøre meget, men næppe nok. Der vil stadig være brug for aktiv bekæmpelse i selve afgrøden - det har erfaringerne fra økologisk jordbrug tydeligt vist.

Økologerne dropper striglen

I økologisk jordbrug har striglen været almindeligt anvendt mod ukrudt i korn, men økologerne begynder i stigende grad at interessere sig for at radrense kornet som den bærende bekæmpelsesmetode. Årsagen er skuffende resultater med striglen, især mod ukrudtsarter, der har strækningsvækst og danner pælerødder. Det er eksempelvis arter som lugtløs kamille, hanekro og i særdeleshed de gule korsblomstrede (spildraps, agersennep, agerkål og kiddike). Specielt agerkål og agersennep er vanskelige at bekæmpe med striglen, fordi timingen er så afgørende for et godt resultat. Risikoen for at lave afgrødeskader samt hele besværet med at indstille redskabet ordentligt nævnes også som ulemper ved ukrudtsharvning.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind