Bioforgasset gødning bliver nu nemmere at få ud på markerne takket være en ny metode til forhåndsvurdering og godkendelse af alternative biomasser, som professor Lars Stoumann Jensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har udviklet for Miljøstyrelsen. Udover at være miljøvenlig er bioforgasset gødning økonomisk fordelagtig og sandsynligvis god for jordstrukturen.

- Indtil nu har der ikke eksisteret en ordentlig metode til at forudsige, hvordan nye slags biomasser ville påvirke kvaliteten af forgasset gødning og i sidste ende afgrøderne og miljøet. Derfor har svaret ofte været længe undervejs, når man skulle ansøge miljømyndighederne om at bruge en ny, alternativ form for biomasse, fortæller professor Lars Stoumann Jensen, der er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og manden bag projektet, der nu åbner døren for en mere effektiv og rentabel udvikling af bioforgasset gødning.

Bioforgasset gødning fremstilles ved, at eksempelvis husdyrgødning omsættes til biogas i et biogasanlæg, hvor der udover gas også dannes et gødningsprodukt med højere gødningsværdi og mindsket kvælstofudvaskning. Den proces kan dog kun betale sig, hvis der suppleres med andre former for organisk materiale, da der ellers ikke kommer nok biogas ud af processen, og det har hidtil været svært at få lov til. Lars Stoumann Jensen forklarer, at hans nye metode kan være med til at strømline godkendelsen af de alternative typer biomasse.

- Hovedsageligt er det her et praktisk redskab, der giver et mere kvalificeret grundlag for kommunerne til at bedømme gødningsværdien af de alternative biomasser. Princippet er, at man på baggrund af det givne materiales kemiske sammensætning kan beregne, hvordan det vil påvirke gødningsværdien af den endelige bioforgassede gødning, og hvordan man skal miljøvurdere den. Kort sagt er det en metode til at forhåndsberegne fordele og ulemper ved et nyt biomateriale uden nødvendigvis at skulle lave en masse dyre og tidskrævende markforsøg først, lyder det fra Lars Stoumann Jensen.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind