Med udsigt til at EU's sukkerkvoter ophører fra 2017, er sukkerroernes konkurrenceevne til andre afgrøder helt afgørende for afgrødens fremtidige rentabilitet.

Nordic Sugar samarbejder med mange partnere om at fortsætte de seneste 20 års konstante udbyttestigning i sukkerroerne for derved at bidrage til, at sukkerroerne kan bevare sin stilling som en af de mest attraktive afgrøder i roedyrkningsområdet.

For 20 år siden - i 1994 - var gennemsnitsudbyttet målt i polsukker pr. hektar på 7,4 ton. I den seneste afsluttede kampagne 2014 var udbyttet på 14,2 ton polsukker pr. hektar. Det svarer til en fordobling af gennemsnitsudbyttet på cirka 20 år, se figur 1 på næste side. Ikke mange andre afgrøder kan vise en tilsvarende udvikling.

? Målet er 20 tons
polsukker pr. hektar i 2020 ?

I samme periode er der også sket en kraftig strukturudvikling, blandt andet drevet af lukningen af sukkerfabrikkerne i Assens og Gørlev. Antallet af dyrkere er ligeledes faldet fra 8500 til cirka 1200 i samme periode, mens den samlede sukkerproduktion er stort set uændret i perioden.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind