I rødsvingel dannes potentialet for et højt frøudbytte i det forudgående efterår.

Rødsvingel er dén af vores frøgræsafgrøder, som behøver længst tid om efteråret for at sætte frøbærende stængler til det kommende års frøhøst. Overgangen fra vegetativ til reproduktiv vækst sker ved temperaturer < 9° C og korte dage, og netop i Danmark har vi ideelle forhold for frøavl af denne art på grund af vores lange og milde efterår.

Men dyrkningspraksis har også stor betydning for, hvor stort potentialet for et højt frøudbytte bliver. For første års marker gælder, at der skal være tilstrækkeligt med robuste planter jævnt fordelt på arealet, mens det for andet års og ældre marker gælder, at der gerne må være lidt luft mellem planterne. Rødsvingel-planten danner mange skud, og ved høje plantetætheder kan skuddene være så små, at selvom de måske danner en frøbærende stængel, så vil den være kort og kun i mindre grad bidrage til frøudbyttet. En tæt plantebestand i andet års og ældre marker har derfor en negativ effekt på udbyttepotentialet.

Efter høst behandling

Udlæg: Efter dæksædens høst skal halmen fjernes, og den tilbageværende stub bør ikke være højere end 8-10 cm. Efter en kraftig dæksæd kan det være en fordel at stimulere udlæggets vækst ved tildeling af 20-30 kg kvælstof pr. hektar.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind