Sådan laver du et komplet gødningsprogram for din afgrøde.

Når man laver en gødningsplan og efterfølgende udfører den, kan det gøres på mange måder. Nogle af disse måder giver små merudbytter, som i forsøg ikke kan bevises statistisk, da de i sagens natur er relativt små. Ikke desto mindre er disse små ting tilsammen med til at hæve udbyttet mærkbart. Det kan være deling af kvælstofmængden til vintersæden, placering kontra bredspredning til vårsæd og naturligvis valg af gødningstyper. Hvis man på forhånd får overvejet og optimeret på de forskellige parametre, vil det tilsammen give et bedre udbytte. I denne artikel er der kun plads til nogle få forhold som man som driftsleder skal overveje.

Planlægning

I forbindelse med udarbejdelsen af gødningsplaner er vi som bekendt underlagt stramme regler for, hvor meget kvælstof, vi må bruge. Dette medfører, at langt de fleste marker underforsynes med kvælstof. Med de andre næringsstoffer er der ingen restriktioner på nær selvfølgelig dem, der er pålagt restriktioner med hensyn til fosfor i forbindelse med miljøgodkendelser. Dette har medført, at der er en meget stor opmærksomhed på kvælstof og måske ikke så meget på de andre næringsstoffer. Man tænker måske, at når kvælstof er begrænsende for udbyttet, så er der ingen grund til at give ret meget fosfor og kalium. Dette er en farlig vej at gå, da en passende og balanceret tildeling af fosfor og kali i mange tilfælde øger udbyttet og dermed kvælstofeffektiviteten.

Seges har lavet en toårig forsøgsserie med stigende mængder af fosfor og kalium til vårbyg på højtydende jorde. Resultaterne kan ses i figur 1. Her ses det tydeligt, at de stigende mængder af fosfor og kali har øget udbytterne betragteligt, og at der dermed høstes et større udbytte med den samme kvælstofmængde - altså er kvælstofeffektiviteten øget.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind