Komposteret haveparkaffald fra kommunens genbrugsplads supplerer husdyrgødningen på markerne hos Hans Rostgaard, der driver 70 hektar økologisk planteavl ved Jordrup vest for Kolding. Komposten indeholder fem kg kali og 1,8 kg fosfor pr. ton, men Hans Rostgaards primære mål er at øge humusprocenten i jorden.

10 stude og 70 hektar økologisk planteavl udgør produktionen hos Hans Rostgaard i Jordrup lidt vest for Kolding. Det siger sig selv, at de 10 stude ikke kan levere tilstrækkelig gødning til markdriften, og Hans Rostgaard gøder derfor med dybstrøelse og gylle fra en nærliggende, økologisk mælkeproducent samt med konventionelt svinegylle. En virkelighed mange økologiske planteavlere kan nikke genkendende til.

I 2014 er Hans Rostgaard gået nye veje for at sikre næringsstoffer ved at genbruge haveparkaffald fra kommunen som jordforbedrende kompost.

- Jeg har fået et par tusinde tons i år, som jeg blandt andet har brugt på græsmarker efter slæt og efterfølgende pløjet ned, fortæller Hans Rostgaard.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind