Automatisk oplæsning:

Status på en sæson med mekanisk ukrudtsrensning med Opti Weeder: - Vi er godt tilfredse

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Efter en sæson med ukrudtsrensning i kartoffelmarkerne, gør virksomheden bag den mekaniske renser Opti Weeder status og konstaterer, at maskinen har levet op til kundernes forventninger.

Efter en sæson med den mekaniske ukrudtsrenser, Opti Weeder, gør firmaet bag status. Maskinen lever ifølge MSR Plant Technology op til forventningerne.

Det skriver MSR Plant Technology i en pressemeddelelse.

Hos Brdr. Rasmussen i Kibæk, hvor der dyrkes 300 hektar med konventionelle kartofler samt maskinstation, har man kørt med en 6-rækkers Opti Weeder på i alt 1000 hektar kartofler.

- Vi er ovenud tilfreds, siger Niels Christian Rasmussen hos Brdr. Rasmussen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er ikke den mest enkle maskine at køre med, men det er den mest effektive og den mest skånsomme, og den har også klaret svært ukrudt som gråbynke rigtig godt. Og Rasmussen tilføjer en ekstra gevinst:

- Opti Weeder kommer ikke ned og roder i stenlaget, så vi er fri for, at der ligger sten, når vi skal til at tage kartofler op.

Opti Weederen har i denne rensesæson kørt på forskellige jordtyper og varierende ukrudtstryk. Der er renset fra før fremspiring og til sluthypning omkring 1. juli.

Manden bag Opti Weeder, Michael Stolberg-Rohr, er glad for, at de mange mulige indstillinger af renseren har vist sig at løse opgaven hos kartoffelavlerne.

- Ligesom med sprøjten kan Opti Weederen indstilles til den givne situation. Det er ikke en "standard" maskine, og den kræver indstillinger i løbet af rensesæsonen - men det er netop derfor den kan løse opgaven, siger Michael Stolberg-Rohr, som har lagt vægt på, at kunderne har fået en grundig instruktion i at køre med Opti Weederen.

Det er Peter Vestergaard, som er markchef hos DanRoots A/S ved Tange Sø, enig i. Her har man kørt med en 4-rækkers Opti Weeder i kartofler dyrket økologisk:

- Det er ikke en simpel maskine at køre med, men den har mange muligheder. Vi er især glade for de "weeders", som kan monteres til ukrudt på siden og toppen af kammen.

Peter Vestergaard tilføjer, at man hos DanRoots nok har været lidt forsigtige i starten, da man kørte med Opti Weeder, som rent faktisk uden problemer renser med 15-20 km/t, men det var der absolut ingen grund til.

- Vores mål er kartofler, der er lige så rene som de konventionelle, og det kan lade sig gøre med godt grej som Opti Weederen, siger Peter Vestergaard.

Hos Michael Bisgård på Salling dyrkes der 100 hektar med økologiske kartofler. Michael har kørt med en 4-rækket Opti Weeder i 2 sæsoner.

- Den er utrolig effektiv, hurtig og præcis. Der er mange indstillinger, og det kræver lidt af chaufføren, men den får arbejdet gjort, siger Michael Bisgård.

Henrik Astrup, som driver Stauning Maskinstation, har kørt med en 6-rækket Opti Weeder på ca. 150 hektar konventionelle kartofler. Henrik indrømmer, at han var skeptisk til at starte med, men Opti Weeder har løst opgaven - også på de meget blandede jordtyper, som han kører på, så han er godt tilfreds.

Århus Universitet tester på andet år Opti Weeder og Treffler harven i et forsøg, hvor der afprøves nye løsninger til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler, et forsøg, der er støttet af Kartoffelafgiftsfonden.

Resultatet af første års forsøg, foretaget på forsøgsarealerne ved Ytteborg i 2020, var gode. Opti Weeder bekæmpede frøukrudt med op til 98% effekt, udbyttet og kvaliteten var på niveau med kemisk anvendelse, og der sås ikke skader på kartoflerne.

- Vi glæder os til at se de endelige resultater engang i begyndelsen af 2022, siger Michael Stolberg-Rohr, som lige nu har travlt med at klargøre Crown Crusher maskiner til vækststandsningssæsonen.

Crown Crusher, som er bygget på samme ramme som Opti Weeder, er en mekanisk løsning til vækststandsning.

- Funktionen med at knuse hjerteskuddet i kartoffelplantens top og standse genvækst med kun én overkørsel fungerer, det så vi sidste år, siger Michael Stolberg-Rohr.

- I år tester vi et par yderligere funktioner, bl.a. med en stængelløft- og en stængelplaceringsfunktion.

MSR Plant Technology ApS, som bl.a. har Fasterholt Maskinfabrik A/S som medejer, står selv for salget på det danske marked. I år testes der også i Tyskland i samarbejde med Beregnung Fasterholt GmbH, et marked som Michael Stolberg-Rohr forventer sig meget af.

- Kartoffelavlere i hele EU er i samme situation med gradvis færre midler til rådighed, når det gælder kemi. Vi ser MSR maskinerne som et effektivt mekanisk supplement til de løsninger, der findes i forvejen på markedet, siger Michael Stolberg-Rohr.