Automatisk oplæsning:

Rekordhøj frøafregning fra DSV Frø

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Frøavlere til DSV Frø har fået rekordhøj afregning.

Frøavlere til DSV Frø fik i sidste uge den endelige afregning for høst 2020, og afregningen var rekordhøj.

Det skriver DSV Frø i en pressemeddelelse.

Priserne er siden a conto betalingen i december steget på alle arter bortset fra rødkløver og timothe. Prisstigningerne sker på baggrund af stigende afsætning til højere priser end forventet i december. I gennemsnit bliver høsten 2020 afregnet til over 11 kr./kg.

Det er 13% højere end gennemsnittet af de seneste 5 år. Vi har dermed haft 11 år, fra 2010 - 2020 med stabile høje priser. Det samme gælder bruttoindtægten i kr./ha som 8% højere end 5 års gennemsnittet og dermed rekordhøjt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Priserne på rødsvingel var rekordhøje i 2020. Høstudbyttet var i rødsvingel lidt under middel og med en høj pris ender bruttoudbyttet på et 5 års gennemsnit. For alm. rajgræs skal vi helt tilbage til 2011 og 2012 for at finde højere priser. Det, sammen med en god høst, gør at alm. rajgræs ender med et bruttoudbytte som er 10% højere end gennemsnittet.

Det samme gælder for engrapgræs, bakkesvingel og hvidkløver, som også afregnes højere end gennemsnittet. Det danske gennemsnitsudbytte i græs- og kløverfrø i 2020 var på 1.270 kg/ha, hvilket er 5% mindre end 5 års gennemsnittet. I DSV var gennemsnitsudbyttet 10% højere end landsgennemsnittet - noget vi kan rose vores frøavlere for at have leveret. Igen i år ses en stor forskel i alm. rajgræs, hvor udbyttet hos DSV`s frøavlere var hele 16% højere end landsgennemsnittet.

Det er 5. år i træk, at vi har set denne store forskel, og derfor blev DSV`s alm. rajgræs avlere også udnævnt til "Danmarks mestre" i alm. rajgræs-dyrkning i fjor. Samme tendens ses i hvidkløver med 27% og bakkesvingel med 28% højere hektar-udbytter end lands- gennemsnittet. Udbyttet i økologisk alm. rajgræs ender ligeledes over gennemsnittet.