Automatisk oplæsning:

Kartoffelprotein oplever prishop

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Et år med konkurrencedygtige priser for kartoffelprotein har betydet, at alt produceret kartoffelprotein er blevet solgt, også fra overskudslagrenes beholdning.

Grundet generelle stigninger på proteinråvarer, samt en nedsat produktionsmængde vil priserne dog stige til den kommende sæson, og dermed komme nærmere en prisbalance med sojaproteinkoncentrat, men forblive et oplagt konkurrencedygtigt alternativ, skriver KMC i en pressemeddelelse.

Den seneste kartoffelsæson har budt på et rigtig godt år for salg af kartoffelprotein til foder. Populariteten skyldes blandt andet, at prisen for sojaprotein steg markant, og dermed gjorde kartoffelprotein prismæssigt mere attraktivt, samt at markedet har opdaget muligheder for at anvende større mængder af KMC's foderprotein, PotaPro 1500, til foderblandinger til smågrise.

- Vi har netop afsluttet en meget tilfredsstillende sæson, hvor vi i særlig grad fokuserede på udvikling af det danske marked. Efterspørgslen på kartoffelprotein var den forgangne sæson så høj, at vi formåede at tømme vores overgangslagre, fortæller Rune Friis Kristensen, Commercial manager, Global Feed & Pet-food hos KMC og fortsætter:

- Vi relancerede i 2020 vores kartoffelprotein under navnet PotaPro 1500, for at understrege foderets ernæringsmæssigt overlegne profil. Proteinet overstiger ikke et solaninindhold på 1500 ppm, hvilket gør det interessant at bruge proteinet i større mængder end tidligere. Vi ser smågriseproducenter, der har øget deres andel fra omkring 1-2 procent til 6-8 procent det seneste år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I et notat d. 19. april 2021 annoncerede Seges på baggrund af solaninindholdet i 15 forskellige prøver fra fem forskellige foderstof-firmaer, at KMC's PotaPro 1500s niveau af solanin var langt lavere end det, der som standard angives i fodermiddeltabellen for kartoffelprotein, og derfor opretter de den som særskilt fodermiddel i fodermiddeldatabasen.

Lokale proteiner fortsat i fokus

Prisen på KMC's PotaPro 1500 vil til den kommende sæson se et prishop, som følge af prisudviklingen på markedet for foderproteiner, kombineret med en reduceret mængde kartoffelprotein til rådighed på markedet. I tidligere år, har hovedproduktionen kastet mere protein, som sidestrøm, af sig, end markedet efterspurgte, hvilket har betydet, at overskuddet for disse sæsoner blev placeret i overgangslagre. Overgangslagrene er dog tømte til den nye sæson, og det samlede udbud af proteinet er derfor væsentligt mindre.

- Som markedet ser ud lige nu, ser vi mod en forventet prisforøgelse på omkring 30 procent i prisniveauet for vores kartoffelprotein. Vores PotaPro 1500 skal dog stadig kunne konkurrere med andre proteinprodukter, og prisen vil derfor løbende korrigeres efter den øvrige prisudvikling på markedet. Prisstigningen er en direkte følge af prisudviklingen på det generelle marked for protein, samtidig med at vi ikke kan udbyde den samme mængde protein som den seneste sæson, fortæller Rune Friis Kristensen.

Den reducerede mængde protein KMC kan udbyde til den kommende sæson, betyder dog ikke et mindre fokus på det danske marked - tværtimod. Udvikling af nye produkter og den danske omstilling til et mere bæredygtigt landbrug, gør at KMC Feed fortsat har øjnene skarpt rettet på sit lokalmarked.

Grønne foderingredienser

- Det danske marked vil fortsat være vores første prioritet. Vi ønsker at udvikle os i takt med det danske marked, og være med i den grønne omstilling. Vi skal bidrage til at udvikle markedet for lokalt producerede grønne foderingredienser til verdens bedste landbrug. Vi tror på, at kartoflen har en afgørende rolle i fremtidens bæredygtige danske landbrug, slutter Rune Friis Kristensen

KMC har på baggrund af det seneste års store efterspørgsel, yderligere set på hvilke muligheder der er, for at bruge kartoffelbaserede ingredienser i foderblandinger til grise og kyllinger. Dertil ser KMC Global Feed stort potentiale i at sælge kartoffelbaserede ingredienser til det globale pet-foodmarked, da man allerede har en stor viden omkring de funktionelle applikationer fra fødevareforretningen, som man kan konvertere over til de processer der anvendes i pet food industrien.