Automatisk oplæsning:

22 kilometer blomsterstriber

00:00
Hastighed: ???x
00:00

54 af foreningens medlemmer vil være med til at gøre landskabet smukkere, naboerne glade og give liv til bier, insekter og sommerfugle med en blomsterstribe, når de til sammen sår mere end 22 kilometer blomsterstriber på deres jord.

- Det er rigtig godt gået af de medlemmer, der har meldt sig til initiativet, og der skal lyde en stor tak til alle, der er med, siger Poul Henrik Prahl, der er næstformand i Gefion.

Han påpeger, at det er første gang, Gefion har taget initiativ til fælles såning af blomster- og vildtstriber, og han håber, at endnu flere vil være med næste år.

Medlemmerne har tilmeldt alt fra 100 til 1200 meter pr. ejendom, og i alt 22 kilometer. Men Poul Henrik Prahl mener ikke, at antallet af kilometer er repræsentativt i forhold til, hvor mange, der sår til gavn for insekterne. Ifølge næstformanden er der nemlig mange, der bare gør som de plejer, og som selv sår striberne uden støtte fra foreningen.

- Når jeg snakker med mine kollegaer, er der mange, der gør som de plejer, og som sår blomster uden at få støtte fra foreningen. Men forhåbentlig har vores initiativ været med til at inspirere nogle af dem, der lige som mig selv ikke plejer at så til bierne og vildtet, siger Poul Henrik Prahl.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Gefion har allieret sig med den 17-årige Anton fra Landevejsgaard, som mange allerede kender fra aviserne og Klaus Falk fra Kalundborg, som begge bruger de næste uger på at køre hele Sjælland rundt for at så striber.

Såning af blomsterstriber bliver blandt andet støttet af Nygaardfonden, der støtter Gefions medlemmer med såning af blomsterstriber med 50.000 kroner.