Automatisk oplæsning:

Overtaksationskommissionen skal tage stilling til erstatning

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Overtaksationskommissionen besøger Beder i afgørende sag om erstatningsudmåling.

De kommende to dage er den såkaldte Overtaksationskommission på rundtur i Beder tæt på Aarhus. Her besøger kommissionen de berørte LF-medlemmer, som i 2017 fik forbud mod at dyrke deres marker med brug af planteværn. Sagen har fra start haft stor fokus i Landbrug & Fødevarer, fordi udfaldet er principielt for fremtidige sager, skriver L&F i en pressemeddelelse.

Overtaksationskommissionen skal nu tage stilling til den vurdering, som Taksationskommissionen kom frem til i august sidste år. Sagen drejer sig om størrelsen på den erstatning, som ni landmænd skal have i Beder tæt på Aarhus, efter at Aarhus Kommune har besluttet at forbyde brug af planteværn i området. En beslutning som reelt vil fjerne landmændenes mulighed for at drive deres landbrug på arealerne.

Taksationskommissionen vurderede i august 2020, at erstatningen som Aarhus Kommune ville give ni berørte landmænd, ikke var høj nok. Kommissionen vurderede dengang, at erstatningen skulle ligge på ni kroner pr. kvadratmeter, mens kommunen oprindeligt satte vurderingen til blot seks kroner.

Sagen er gået videre

Sagen er nu gået videre til Overtaksationskommissionen, fordi Aarhus Kommune ønsker en ny vurdering. I Landbrug & Fødevarer, der fra start har arbejdet intensivt med sagen, er målet klart.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har lige fra begyndelsen ment, at der skal være fuld erstatning til de berørte landmænd, samt at den tilbudte erstatning er alt for lav. Vi anfægter også det faglige grundlag for forbuddet, men det spørgsmål tager Vestre Landsret sig fortsat af, siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Sagen er principiel og derfor afgørende for lignende sager i andre kommuner, mener Håkun Djurhuus, Lundgrens, der er ekstern advokat i sagen for Landbrug & Fødevarer.

- Vi er inde og grave i noget helt fundamentalt her. Når kommunerne nedlægger forbud på denne måde, så udløses fuldstændig erstatning. Selvom Taksationskommissionen forhøjede kommunens oprindelig erstatning sidste år, så er der fortsat ikke tale om fuld erstatning. Vi har sammen med Velas arbejdet solen sort for at dokumentere værditabet, bl.a. ved at vurdere betydningen for mulige forpagtninger. Nu er vi helt klar til forhandlingen, siger han.

Rundtur til berørte

Overtaksationskommissionen tager mandag på rundtur til alle de berørte borgere for at blive klogere på de faktiske forhold. Tirsdag vil kommissionen så vurdere og tale sammen, men en endelig afgørelse forventes først at falde om cirka tre måneder. Selvom processen har været langtrukken, så er den dog det hele værd, mener Jens Gammelgaard, der er formand for Odder-Skanderborg Landboforening.

Taksationskommissionen har allerede anerkendt, at kommunens oprindelige erstatning var for lav. Det understreger vigtigheden af, at vi går videre med denne her sag. Både de lokale foreninger og Landbrug & Fødevarer har brugt betydelige ressourcer på sagen. For mig er det afgørende at vores medlemmer er repræsenteret med en tydelig og kompetent stemme, for de skal ikke opleve at blive kørt over af et system, som glemmer den enkelte til fordel for kommunens egen dagsorden, siger han.

Sideløbende med erstatningens størrelse kører Landbrug & Fødevarer et andet ben af sagen om påbud om sprøjtefri dyrkning. Det handler om lovligheden af påbuddet, altså om påbuddet overhovedet er et nødvendigt indgreb på de pågældende ejendomme. Den sag verserer i landsretten mod Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har stadfæstet kommunens afgørelse. Processen om syn og skøn er i gang, men en afgørelse i den sag forventes først til næste år.