Automatisk oplæsning:

Kartoffelmarkedet er presset af corona

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Markedet for kartoffelmel ændrer sig, og der er god grund til at tilpasse sin produktion af stivelseskartofler til markedet og efterspørgslen. Sådan råder kartoffelspecialist fra Agri Nord.

Corona har ramt stivelsesindustrien, og det betyder faldende priser.
- Det er en ny situation, at vi i 2021 starter op på en ny sæson, hvor der ligger kartoffelmel på lager. Ikke kun i Danmark og Europa, men også uden for Europa, har forbruget af kartoffelstivelse været lavere og dermed resulteret i lagre, siger Jannie Rendbæk Sørensen, der er planteavlsrådgiver og kartoffelspecialist i Agri Nord.

Dertil skal lægges, at 2020 var en fantastisk sæson med høje udbytter. Hun forventer dog at lagre og priser igen stabiliserer sig, når Covid-19 får mindre indflydelse.

- Men det gør, at vi skal ændre vores strategi til den kommende sæson, siger hun.

Ingen levering ud over rettigheder

Det har de seneste år været muligt at levere 10-25 procent over sine leveringsrettigheder med fuld efterbetaling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Dette tror jeg ikke bliver muligt i 2021, og derfor er det en god ide at tilpasse sin produktion. Du bør kigge din planlægning efter. Det har i år endnu større værdi at ramme rigtigt, siger Jannie Rendbæk Sørensen.

Hun vurderer, at det ikke bliver muligt i den kommende sæson på grund af markedssituationen.
Derfor bør de fleste avlere skære ned på arealet med stivelseskartofler.

- Det kan forventes, at der skal leveres den mængde kartofler, der er leveringsretter til. Hverken mere eller mindre, siger hun.

rich-media-1
De fleste avlere skære ned på arealet med stivelseskartofler. Pressefoto.

Leveringsrettighederne

Når kartoffelavlen 2021 skal planlægges, er det derfor vigtig at få tilpasset produktionen til leveringsrettighederne.

Fabrikkerne betaler kun fuld efterbetaling for alle kartofler, når leveringsrettighederne udnyttes 100 procent, og der er ingen efterbetaling på kartofler, der leveres ud over de 100 procent.
I værste fald kan det blive et problem at komme af med dem til en acceptabel pris.

- Derfor er det endnu mere vigtigt at ramme vores leveringsret i 2021. Det gør man ved at lave et realistisk bud på sit udbytte set ud fra gennemsnittet af de foregående år. Det er vig-tigt at være skarpere, end man plejer at være, siger hun.

Jordtype er vigtig

Herudover skal der kigges på, hvilke arealer kartoflerne dyrkes på i 2021, når udbytteniveauet skal fastlægges, siger rådgiveren.
Avlerne skal helt ned på markniveau og vurdere udbyttepotentialet. Et gennemsnitsudbytte er slet ikke skarpt nok i år.

- Hvilke marker skal der være kartofler på. Er det god sikker jord, eller er halvdelen mere usikkert end normalt? Kan der vandes, og skal der eventuelt sendes kartofler afsted til for-leve-ring? Der kan ikke forventes samme udbytte fra kartofler, der skal leveres tidligt, som de der dyrkes på høj, sikker jord, der kan leveres sent, siger hun.
Vælg de rigtige sorter

For at tilpasse mængden af kartofler kan man også se på sit sortsvalg.

- Hvis du har arealer, hvor produktionen skal leveres tidligt, så vælg en tidlig sort, og omvendt skal du vælge en sen sort til de arealer, der skal leveres til sidst til fabrik og lager, siger Jannie Rendbæk Sørensen.

Normalt er det svært at få sorter og leveringsplaner til at gå op i en højere enhed, men ikke i år.

- Der er så mange læggekartofler af god kvalitet til rådighed, så en tilpasning til arealer og le-veringer med mere burde være muligt, siger hun.

rich-media-2
Graf: Agri Nord.

Styr udbyttet med den rette gødningsstrategi

Hvis man vil ramme det optimale udbytte, skal kartofler gro af på det rette tidspunkt. Det styres af gødningsmængden.

- Mange ved ikke, hvor stor forskel der skal være på gødningsstrategien til de forskellige sor-ter, og i år er det ekstra vigtigt at ramme præcist med sine udbytter af hensyn til afregningen, siger Jannie Rendbæk Sørensen.

Hun oplever, at for mange marker overgødskes, og det giver en række problemer.

- Har kartoflerne fået for meget gødning, indlagrer de ikke nok stivelse inden optagning. Dette forringer økonomien væsentligt. Derudover vanskeliggør det optagningen og forringer lageregnetheden, hvilket også koster stivelse, siger hun.