En særtransport og en lastbil brød i dag den 21. juni snoren til den nye havnevej, der forbinder E20 med Esbjerg Havn - Efterfølgende erklærede transportminister Henrik Dam Kristensen de tre kilometer havnevej for åben

Der er kommet en ny vejstrækning i Esbjerg. Størrelsesmæssigt er den ikke så spektakulær, men betydningen er ikke til at tage fejl af, hvilket transportminister Henrik Dam Kristensen også fremhævede i sin åbningstale.

- Den nye havnevej er en lille vej med stor betydning. De tre kilometer asfalt forbinder effektivt E20 med Esbjerg Havn. Det er afgørende for dansk erhvervsliv, at vi har gode adgangsveje ud i verden. Samtidig er det glædeligt, at vejen markant aflaster bytrafikken i Esbjerg og borgerne nær havnen for den tunge trafik mellem E20 og havnen, sagde han blandt andet i sin tale til åbningsarrangementet.

Med åbningen er det lykkedes Vejdirektoratet at åbne vejen et halvt år før tid. Planen var ellers, at vejen først skulle åbne i december i år.

Skåner Esbjerg for tung trafik

Den tre kilometer lange vej fra E20 til Esbjerg Havn er især bygget til de mange særtransporter, der skal ned til havnen med vindmølledele og andet stort gods. Med den nye vej kommer særtransporterne nu helt væk fra bytrafikken og beboelsesområderne langs den tidligere rute nær centrum af Esbjerg. Den nye vej reducerer dermed røg, støj og forsinkelser i trafikken, som var følgerne af særtransporterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og det er ikke kun borgerne i Esbjerg, der får glæde af den hurtigere vej. Vejen til Esbjerg Havn er nemlig en del et fælles projekt mellem Zeebrügge Havn, det belgiske transportministerium, Esbjerg Havn og det danske transportministerium. Projektets målsætning om at flytte godstransport fra lastbiler over til skibe kan nu realiseres hurtigere. EU-Kommissionen støtter vejprojektet med 20 procent af anlægsudgifterne.

Vejen har en totalbevilling på 125 millioner danske kroner. Det er endnu for tidligt at slå to streger under den endelige pris, men Vejdirektoratet forventer en besparelse i forhold til bevillingen.