Automatisk oplæsning:

Bog samler viden om Conservation Agriculture

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Sund jord er titlen på en ny bog fra Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark. Bogens undertitel er "fra pløjning til Conservation Agriculture".

Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark, FRDK, har netop udgivet en lille bog om conservation agriculture.

Bogen kan både fungere som en håndbog for erfarne planteavlere, der allerede praktiserer dyrkningsformen, og en lærebog for alle, der vil studere denne dyrkningspraksis nærmere.

Conservation agriculture - i daglig tale CA - er en dyrkningsofrm, som handler om sundt sædskifte, minimal jordbearbejdning og vedvarende jorddække, og CA er under fremmarch i Danmark, hvor seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 13,5 procent af den danske landbrugsjord i 2018 blev dyrket uden plov.

Trods en åbenlys stærkt øget interesse for at dyrke markerne med reduceret jordbearbejdning blandt såvel landmænd som forskere, konsulenter, organisationer og politikere, har der hidtil manglet en bog, som sammenfatter og beskriver den viden og de erfaringer, som allerede findes om denne måde at dyrke landbrugsjorden på.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men nu er bogen udkommet og klar til brug takket være Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark.

Stor biodiversitet

Både i og uden for landbruget er der stor interesse for at landbrugsjorden dyrkes klimavenligt med stor biodiversitet.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået bogen "Conservation Agriculture - fra pløjning til Conservation Agriculture. På en overskuelig og logisk måde med mange illustrationer og faktabokse indeholder den aktuel viden om de forskellige former for reduceret jordbearbejdning, siger Thorkild Nissen, lærer på Gråsten Landbrugsskole.

- Den kan også bruges som opslagsværk af alle, der ønsker mere viden om at dyrke jorden klimavenligt og med stor biodiversitet, påpeger han.

Aktualitet

I de kommende måneder skal regering og folketing vedtage en række handlingsplaner for landbruget.

- Med al den værdifulde dokumentation, vi fik i 2020 blandt andet i "Vidensyntese om Conservation Agriculture" bestilt af Fødevareministeriet og fra anden forskning, er bogen endnu mere aktuel for alle med interesse for en sund jord, forklarer Henrik Terp, formand for FRDK.

Han er en af mange danske landmænd, som har omlagt til reduceret jordbearbejdning.

Fordele ved CA

FRDK mener, at conservation agriculture har en række fordele:

- øger jordens sundhed/frugtbarhed

- giver betydelig øget biodiversitet i agerlandet

- optager CO2 fra atmosfæren og lagrer den i jorden som livgivende humus

- begrænser udledningen af kvælstof

- mindsker erosion, som blandt andet forurener vandmiljøet med fosfor

- mindre forbrug af især insekt- og ukrudtsmidler

- bruger mindre brændstof til markarbejdet

- giver landmanden større glæde ved sit arbejde

Biodiversitet og økonomi

Grønne Marker & Stærke Rødder, der er et partnerskab mellem Agrovi Videnscenter, Københavns Universitet og Roskilde Universitet, har gennem tre år sammenlignet en række forhold omkring biodiversitet, udbytter og økonomi med videre hos landmænd, der henholdsvis dyrker med plov, harve og efter principperne i Conservation Agriculture.

- Vores resultater taler for de mange fordele, der er ved at dyrke jorden med direkte såning, konstant dække af planter og/eller planterester og et sundt sædskifte, siger Henrik Kruse Rasmussen, projektleder hos rådgivningsselskabet Agrovi.