Mere natur på landbrugsejendomme kan bidrage til en mere rationel markdrift og en bedre bundlinje, mener Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer Planteproduktion.

På årsmødet i Landbrug & Fødevarer Planteproduktion satte formanden, Torben Hansen, fokus på, hvad man som landmand kan gøre for at fremme natur og biodiversitet.

- Alle landbrug har nogle skæve hjørner, som det ikke giver mening at dyrke - og det giver også en mere rationel markdrift og dermed en bedre bundlinje, sagde han blandt andet.

Ifølge Torben Hansen skal vi også vænne os til, at det gerne må rode lidt mere i naturen, fordi det skaber maser af variation og dermed gode levesteder for de mange forskellige dyrearter, som har brug for mere plads og rum.

- Vi landmænd ejer og forvalter nogle af landets mest værdifulde naturområder, men det er vigtigt at vide, hvor de vigtigste naturområder er, og hvad der så skal til for at sikre og fremme de arter, der lever her, sagde Torben Hansen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og for at fremme udviklingen har Landbrug & Fødevarer flere tilbud til de danske landmænd. Dels rådgivningstilbuddet Naturtjek og dels en bog, der også kan bruges som lærebog på landbrugsskolerne.

Hovedpointen for Torben Hansen er, at naturtiltagene først og fremmest skal ligge uden for dyrkningsfladen. Og derfor ser han frem til den nye EU-reform af landbrugsstøtten, som indfører en bruttostøttemodel, som sikrer, at nye naturområder fortsat kan opnå EU-støtte.

Og Troels Toft bakker op med en understregning af, at dyrkningsfladen skal dyrkes fuldt ud.

Men også visse dyrkningsmetoder kan have en positiv indvirkning på agerlandets biodiversitet.

- Conservation agriculture - eller CA - er en dyrkningsform uden jordbearbejdning og med maksimalt fokus på sædskifte og plantedække året rundt. Især at jorden ikke bearbejdes betyder en større mangfoldighed af insekter, jordboende dyr og fugle på CA-markerne. Mere liv i marken i almindelighed giver derfor ofte et lavere behov for brug af insektmidler, på grund af flere naturlige fjender til for eksempel bladlus. Og dermed er det en dyrkningsform, som inviterer til mere liv i marken - ikke af de sjældne rødlistede plantearter, men det man kan kalde agerlandets natur, sagde Troels Toft.

Han fremhæver, at det ikke behøver at være store ting, den enkelte landmand skal gøre. Der er stor forskel på mulighederne, men de fleste har muligheder for at gøre forskel uden store udgifter, sagde Troels Toft og fremhævede, at det kan være ganske få hektar, der kan gøre en forskel - og det er ikke de fede lerjorde, vi går efter, det er faktisk de jorde, der er svære at dyrke, sagde han.