Nyt muligt forsøgsprojekt omkring Conservation Agriculture skal give mere viden og større datagrundlag om effekten af CA-principperne og bæredygtige løsninger for fremtidens landbrug.

Der skal findes nye måder at dyrke jorden på i fremtiden, så man kan leve op til klimamålsætningerne. Her er Conservation Agriculture et bud. Filosofien bag Conservation Agriculture spås af mange som en af løsningerne på fremtidens dyrkningsmetoder. Målet er ingen jordbearbejdning, direkte såning, maksimalt sædskifte samt at sikre, at jorden er dækket af planter eller afgrøderester hele året rundt.

Derfor indleder Seges og Syngenta et nyt forskningsforsøg, der skal give mere viden, data og erfaring med CA-principperne.

Det skriver Syngenta og Seges i en pressemeddelelse.

Tanken er, at der etableres forsøgsmarker tre steder i Danmark over en tre-årig periode. Her skal der eksperimenteres med dyrkningssystemets effekt på jordsundheden og udbyttet. Desuden kommer der forsøg med etablering ved direkte såning, og forsøg med strategier til gødskning, planteværn og kalkning, skriver de.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I Danmark har vi kun haft et enkelt langvarigt forsøg med CA-principperne indenfor de seneste år. Det er derfor meget positivt, at vi forhåbentligt får mulighed for at igangsætte nye længerevarende forsøg - det er der et stort behov for. Vi mangler konkrete danske resultater, der kan sige mere om, hvordan CA bedst udføres i Danmark, siger landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard, Seges, som ser et stort potentiale for CA i fremtiden:

- På verdensplan er CA-arealet eksponentielt stigende og udgør i 2020 knapt 20 procent af det globale dyrkningsareal. I Danmark blev der i 2018 anvendt CA-principper på knapt 39.000 ha. Det svarer til 1,6 procent af det samlede landbrugsareal. Men det er kun begyndelsen. Jeg taler med mange, som starter op, og jeg oplever også, at mange landmænd udvider arealerne med CA, siger Annette Vibeke Vestergaard.

Forklaringen er ifølge Annette Vibeke Vestergaard, at landmændene de senere år er blevet meget mere opmærksomme på jordens dyrkningsegenskaber, også i forhold til klimaet. De oplever våde efterår, hvor det er svært at etablere afgrøder, og de oplever flere tørkeperioder. Med CA stabiliseres jorden, så den både bliver mere farbar og bedre kan holde på vandet.

Syngenta er også meget positiv over at kunne være med til at igangsætte et eventuelt projekt i Danmark. Det er i tråd med Syngentas overordnede målsætning om at støtte landbrugssektoren, og imødekomme de stigende udfordringer som følge af klimaforandringerne. Syngenta Group meldte sidste år ud, at det globalt vil investere 2 milliarder dollars over en periode på fem år. Investeringerne rettes mod at reducere landbrugets belastning af miljøet og bidrage til, at fødevareproduktionen bliver mere bæredygtig.

- Vi ved, at nye løsninger og nye måder at dyrke vores jorde på har stor betydning for fremtidens landbrug. Her har vi som industri også et ansvar for at bidrage, og derfor ser vi det som naturligt at indgå og starte et projekt som dette. I Syngenta Nordic har vi som overordnet mission at arbejde for bæredygtige løsninger, der tilgodeser landmandens udfordringer, siger Carina Skovmøller, leder af bæredygtighed, public affairs & kommunikation i Syngenta Nordic.

Afklaring omkring opstart af projektet forventes i foråret 2021, skriver de.