Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets.

Investorerne rystede i går urolighederne fra Washington af sig, og genfandt risikoappetitten på forhåbninger om øget stimuli når Joe Biden overtager embedet, samt opløftende nøgletal fra servicesektoren. Fokus i dag vil være rettet mod den amerikanske jobrapport, hvor vores økonomer forventer at jobvæksten vil aftage, som følge af smittespredningen, restriktioner og regionale nedlukninger. På valutafronten styrkede dollaren sig en anelse mens de 10-årige renter fortsatte med at stige, stejlede rentekurven, og øgede rentespændet til euroen. Her til morgen er risikoappetitten intakt i Asien, og indikerer en ny positive dag på finansmarkederne.

Afgrødemarkedet lagde derimod mere afdæmpet fra land og handlede lidt lavere på lidt profittagning samt den stærkere dollar, men undgik større prisfald. Køberne synes fortsat at have overtaget, og udnytte selv de mindste prisfald til at købe op. WASDE-rapporten står for døren tirsdag næste uge, og med de seneste prisstigninger er spørgsmålet, om fondene er sikre i deres sag om en prispositiv rapport, eller om yderligere profittagning vil presse markedet lidt de kommende dage.

De canadiske canola-frø var næsten en enlig positiv svale i et negativt marked, hvilket indikerer at rapsfrøene i dag vil stabilisere sig. Samtidig er en let positiv stemning vendt tilbage til afgrødemarkedet her til morgen, hvor også råolien er startet positiv ud og nærmer sig 55$/tønden. Palmeolien er under en smule pres, efter der sættes spørgsmålstegn ved Malaysia og Indonesien's biodiesel mandater, som konsekvens af de kraftigt stigende priser på palmeolie, og relativt billige fossile brændstofpriser. Malaysia vil forsinke deres fulde implementering af dets B20 biodiesel mandat, der omfatter 20% biodiesel fra palmeolie i det fossile brændstof, for i stedet at prioritere økonomisk genopretning af landets økonomi efter Covid-19. Samme udmeldinger ventes at følge fra Indonesien. De globale slutlagre af raps-/canolafrø ventes denne sæson at falde til 5 mio. tons - det laveste siden 2007, svarende til blot 22 dages forbrug. De europæiske lagre ventes at falde til det laveste niveau siden 2003, på trods af importestimater på op mod 6 mio. tons. Der er fortsat et relativt heftigt prisspænd mellem februar og maj-terminen i rapsfrø. Men med slunkne lagre, kan vi godt se et scenarie, hvor forbrugerne skal ud og rulle deres afdækning. Februar-terminen har udløb ultimo måneden, og skal møllerne opretholde deres hedge, betyder det, at de ikke blot skal have solgt deres februar position, men også have købt nye positioner på maj-terminen, hvilket vil kunne indsnævre spændet i løbet af de kommende 2-3 uger. Vi må se.

I sojaskrå så vi pæne rul af kontrakter i går, hvor terminerne frem mod den amerikanske høst handlede lavere, mens terminerne fra september og fremad, mødte support fra øget køberinteresse. De knappe forsyninger her på den korte bane betyder, at terminskurven i sojaskrå er kraftigt faldende, og prisforskellen mellem en marts og en december termin er i øjeblikket i niveauet 60$. Markedet inddiskonterer en stor amerikansk høst, og det vil der blive behov for! Skal der siges lidt positivt om udviklingen i sojaskrå, så er det, at den stærkere DKK har afbødet noget af prisstigningerne. Mens sojaskrå i Chicago i USD-termer er steget 47% siden 1. juni, så er den i danske kroner 'kun' steget 33,5%. Valutapåvirkningen er betydelig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce