En ny lærebog skrevet af eksperter fra Seges Natur skal fungere som vejledning i, hvad natur og biodiversitet er, og hvordan man prioriterer, planlægger og udfører en målrettet og omkostningseffektiv naturindsats på sin bedrift. Bogen er skrevet til landbrugselever, men håbet er, at alle kan finde inspiration og ny viden.

Hvordan kan man øge biodiversiteten på sin ejendom?

Det spørgsmål besvarer en ny bog, "Landmanden som naturforvalter", som Seges Natur står bag.

Det skriver Seges i en pressemeddelelse.

Det er den første bog om natur og biodiversitet målrettet studerende på landbrugsskoler. Men bogen giver også inspiration og viden til landmænd og alle andre, som gerne vil gøre en indsats for naturen og biodiversiteten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samtidig sætter bogen fokus på de udfordringer, der i disse år er for vores biodiversitet, hvor mange dyre- og plantearter er trængte, skriver Seges.

- Bogen er skrevet som en lærebog til landbrugsstuderende, men vi tror, at mange andre også vil synes den er spændende og nyttig, ikke mindste fordi mange landmænd i disse år er optaget af, at de gerne vil gøre en indsats for naturen og arterne på deres ejendom. De ved bare ikke altid hvordan de bedst griber opgaven an. Det kan de hente inspiration til i bogen, siger naturchef Heidi Buur Holbeck, Seges, som har skrevet bogens sammen med specialkonsulent Anne Erland Eskildsen, Seges Natur.

- Der er et oplagt dilemma mellem en effektiv landbrugsproduktion og en rig natur. Men det er faktisk muligt for alle landmænd at skabe positive forandringer på bedriften til gavn for biodiversiteten, uden at det behøver at være svært og dyrt. Det handler i høj grad om at vide, hvor og hvordan man sikrer gode levesteder for de arter, der er på ens bedrift, fortæller specialkonsulent Anne Erland Eskildsen, Seges Natur.