Det er fortsat aktuelt at udleje sin jord til etablering af solceller. Lejeaftalen varer typisk i 25-30 år, hvor man er sikret en god og stabil indtægt. Men inden man indgår en aftale, er der en række juridiske og skattemæssige forhold, man skal være opmærksom på, understreger Patriotisk Selskab.

Det er oppe i tiden at etablere solceller på landbrugsjord, og solcellefirmaerne er tilsyneladende på evig jagt efter brugbare arealer. Ifølge chefkonsulent Michael Mortensen og juridisk seniorkonsulent Claus Munk fra Patriotisk Selskab har solceller da umiddelbart også vist sig at give en god og stabil indtjening for mange landmænd.

Det skriver Patriotisk Selskab i en pressemeddelelse.

- Det kan være mere indbringende at udleje jorden end at forpagte den ud til landbrugsdrift, og man kan også tjene fornuftigt på at sælge jorden. Solceller kan især være en god forretning, hvis man har jord, der er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller hvor udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort, fortæller de.

For og imod

Når man beslutter sig for at udleje sin jord til solceller, skal man være opmærksom på, at der går lang tid fra tanke til handling - og til, at der står et solcelleanlæg på marken. Det skyldes, at især myndighedsbehandling og nabohøringer er tidskrævende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I ventetiden må man som hovedregel godt dyrke jorden, som man plejer", fortæller de to konsulenter.

- De fleste firmaer vil gerne leje jorden i så lang tid som muligt - oftest i 25-30 år, hvilket giver landmanden en lang og sikker indtægt på jorden, som ligger væsentligt over det niveau, der kan høstes på de traditionelle afgrøder i de gode år. Samtidig kan følsom jord skånes.

Det er ikke unormalt at møde modstand mod solcelleanlægget, både lokalpolitisk og i nabohøringerne. Men man kan gøre meget for at imødekomme dette, forklarer Michael Mortensen og Claus Munk:

- Man kan bl.a. vælge den mest optimale placering af solcelleanlægget og den bedst mulige naturlige afskærmning. Desuden kan det være en god lynafleder at huske nabohøring tidligt i processen.

Hvis man har brug for likviditet eller nedbringelse af balancen, er det også en mulighed at sælge grunden i stedet for at leje den ud:

- Her kan man som oftest opnå en hektarpris, der er væsentligt højere end den gængse i markedet. Det bør der dog regnes grundigt på i forhold til en god og lang lejeaftale, understreger konsulenterne.