Danmarks Statistik har netop offentliggjort Regnskabsstatistik for jordbrug 2019. Året var det første med under 10.000 heltidsbedrifter i Danmark, på ti år er antallet reduceret med knap 30 procent.

Publikationen fra Danmarks Statistik beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, blandt andet kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

2019-udgaven viser blandt andet, at: Driftsresultatet for det gennemsnitlige jordbrug endte i 2019 på 456.100 kroner, hvilket var det bedste i indeværende statistikserie (Tilbage til og med 2008).

Året var især præget af fremgang for bedrifter med svin, hvor driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter blev 3,6 millioner kroner, hvilket er det med afstand bedste resultat i historien.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For mælkeproducenter var 2019 bedst for økologerne med et driftsresultat på 1,3 millioner kroner, mens konventionelle mælkeproducenter fik et driftsresultat på 0,9 millioner kroner i gennemsnit.

Også for driftsformerne fjerkræ, konventionel planteproduktion og økologisk planteproduktion var driftsresultaterne i 2019 højere end set før.

Minus i minkbranchen

Bedrifter med pelsdyrproduktion klarede sig dårligst i 2019. Gennemsnitsprisen pr. solgt minkskind i regnskaberne faldt til 200 kroner, hvilket er meget langt fra toppen i 2013 med 602 kroner og under fremstillingsprisen. Det gennemsnitlige driftsresultat blev minus 0,7 millioner kroner.

For gartnerisektoren var driftsresultatet for 2019 med 0,8 millioner kroner næsten som året før. Som de seneste år var det gartnerier med grøntsagsproduktion, der klarede sig bedst, hvor driftsresultatet for frilandsgrøntsager blev 1,3 millioner kroner i gennemsnit og for væksthusgrøntsager 1,1 millioner kroner.

Familieindkomsten på et gennemsnitligt konventionelt heltidslandbrug steg til 1,7 millioner kroner i 2019. For økologiske heltidslandbrug var indkomsten 1,2 millioner kroner og for heltidsgartnerier 0,9 millioner kroner i gennemsnit. Der var 26.180 jordbrug i Danmark i 2019.

Året var det første med under 10.000 heltidsbedrifter i Danmark, på ti år er antallet reduceret knap 30 procent.