Trods et rekordvåde efterår 2019 med svære forhold har KMC i regnskabsåret 2019/20 for første gang rundet en omsætning på over to milliarder kroner. Helt præcist blev årets omsætning på 2.081 milliarder kroner.

KMC's formand Peter C. Petersen kunne på virksomhedens generalforsamling 2020 præsentere endnu et tilfredsstillende regnskab.

- I KMC har vi altid haft fokus på at udnytte alle kartoflens gode egenskaber. Igennem forædling og innovation har vi skabt en attraktiv forretningsmodel, der er født cirkulær og sikrer, at alle sidestrømme udnyttes og optimeres. Det er sund fornuft, og modellen har igennem mange år sikret bæredygtig vækst, sagde Peter C. Petersen på generalforsamlingen 20. november.

I regnskabsåret 2019/20 har KMC således for første gang rundet en omsætning på over 2 milliarder kroner. Helt præcist blev årets omsætning på 2.081 mia. kr., hvilket er en stigning på 23 procent i forhold til sidste år. Det ordinære resultat efter skat fulgte med udviklingen og udgjorde 215,1 millioner kroner, hvilket er godt 31 procent højere end sidste års resultat på 163,7 millioner kroner, skriver KMC i en pressemeddelelse.

Formanden kunne berette, at resultatet bl.a. er opnået igennem en kombination af højere volumen, gode verdensmarkedspriser samt en fortsat fokus på forædlede produkter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Gode resultater kommer ikke af sig selv - det kræver hårdt arbejde. Dette tydeliggjorde det rekordvåde efterår 2019, hvor regn gav øgede omkostninger og store vanskeligheder med at bjærge kartoflerne. Dette tog toppen af en ellers lovende høst, så udbyttet endte gennemsnitligt. At det har været muligt at omsætte den større mængde mel i regnskabet skyldes, at KMC gruppens avlere har lagt et større areal med stivelseskartofler end tidligere år, sagde formanden.

- Også foråret 2020 var præget af hårdt arbejde, men denne gang på grund af Corona-virus. Pandemien påvirkede efterspørgslen på virksomhedens produkter voldsomt, idet der skete et globalt skifte væk fra food-service segmentet og over mod detailhandlen. Et skifte, der på den korte bane kunne fastholde efterspørgslen, men som på den længere bane betyder usikkerhed på markedet for kartoffelstivelse, sagde han.

Markedsudvikling

For at sikre, at KMC også i fremtiden kan imødekomme kunders og markeders skiftende krav, ønsker og forventninger, er der fortsat fokus på at udvikle og optimere KMC's produkt- og produktionsprogram samt vores kompetencer.

Aktuelt er en produktionsudvidelse på KMC Derivat fabrikken ved at blive afsluttet, og vil stå driftsklar til det kommende årsskifte. Denne øgede produktionskapacitet understøtter virksomhedens strategiske fokus på forædlede produkter.

KMC's aktiviteter inden for pulverproduktion fortsatte de gode takter fra de seneste år, hvor produktions-kapaciteten har været 100 procent udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet, at sidste års rekordniveau for afregningsprisen på pulverkartofler blev slået i 2019/20.

Formanden kunne afslutte generalforsamlingen med at konstatere, at der også skal arbejdes hårdt i det kommende år for at bevare og udbygge den nuværende position i markedet. En forventet europæisk høst over gennemsnittet kombineret med en vigende afsætning på grund af Corona skaber ubalance imellem udbud og efterspørgsel. Dette mærkes tydeligt på verdensmarkedspriserne. Hertil kommer en uafklaret situation omkring Brexit, som med sikkerhed vil kræve mere arbejde og mere bureaukrati.