Årets landsforsøg viser størst udbytte i vårbyg med LG Rumba og Firefoxx med 84,9 hkg. pr. hektar.

Endnu tre sorter har opnået samme forholdstal
på 105. Det er Stairway, KWS Abbie og RGT Sirius. LG
Rumba og RGT Sirius er med i landsforsøgene for første
gang. Lige efter følger hele seks sorter med et forholdstal
på 104. Det er Wish, Avenue, Skyway, SC4185U8, SY
Tungsten og Cosmopolitan, skriver Landbrugsinfo om landsforsøgene.

Der afprøves 57 sorter af vårbyg i årets landsforsøg, hvilket
er 12 færre end sidste år. Målesortsblandingen består
af Applaus, Feedway, Flair og RGT Planet. I forhold
til sidste år er KWS Fantex og Laurikka udskiftet med
Applaus og Feedway. Sortsblandingens udbytte på 80,7 hkg pr. hektar, er 2,0 hkg pr. hektar større end sidste års historisk høje udbytte. Det er således det største udbytte, der
nogensinde er målt i måleblandingen.

Vækstsæsonen har været gunstig for vårbyg, idet jorden tørrede godt op efter den meget våde vinter, og der kunne laves gode
såbed, som er afgørende for vårbyg. Efterfølgende var
nedbøren tilstrækkelig til buskning og kernefyldning, og
høstforholdene var gode.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lavt protein indhold

Der er gennemført fire forsøg på Øerne og seks i Jylland.
Sortsblandingens udbytte er 2,0 hkg pr. hektar lavere på Øerne
end i Jylland.

Det meget høje udbytte resulterer i et forholdsvist lavt
proteinindhold på 10,2 procent i sortsblandingen. Der
er optaget 112 kg kvælstof pr. hektar i kerne, hvilket er det
næsthøjeste de seneste 25 år. Det er kun overgået af sidste
års rekord på 125 kg, hvor der både var et højt udbytte
og et højt proteinindhold.

Proteinindholdet i tørstof i de afprøvede sorter varierer
fra 9,8 procent i LG Rumba og Applaus til 11,0 procent
i CB Cornet. Sorteringen over 2,5 mm er meget høj og
varierer fra 95 procent i Stairway til 98 procent i en lang
række af sorterne. Sortering over 2,8 mm er også meget
høj og varierer fra 77 procent i Stairway og Flair til 93
procent i nummersorten SY 417028.

Minimumskravene til kvalitet i maltbyg for at undgå fradrag i afregningen ertypisk et proteinindhold i intervallet 9,5 til 11 procent og en sortering over 2,5 mm på mindst 90 procent. Begge
dele er overholdt i alle de afprøvede sorter.

Svampeangreb

Der er gennemført fem forsøg, hvor sorterne er afprøvet
både med og uden svampebekæmpelse. Svampe er
bekæmpet en gang i fire forsøg og to gange i et forsøg.
Omkostningen til svampemiddel og udbringning svarer
i gennemsnit til 2,8 hkg korn pr. ha.

Svampeangrebene har generelt været forholdsvis svage, og skoldplet har været den mest udbredte sygdom i forsøgene. Merudbyttet for svampebekæmpelse varierer fra 3,5 hkg pr. hektar
i CB Cornet og LGBN 1851 til 10,9 hkg pr. hektar i Fairway.
Det er kun det halve af niveauet i 2019. Nettomerudbytterne
varierer fra 0,7 hkg pr. hektar til 8,1 hkg pr. hektar.

Læs mere om landsforsøgene og sortsvalgt på Landbrugsinfo.