Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets.

Nye prisstigninger fandt i går vej til kornafgrøderne der oplever vedvarende god efterspørgsel, mens forsyningssituationen blandt en række eksportører spidser til. Normalt går hvedemarkedet hånd i hånd, men den seneste lille måneds tid har Chicago-hveden oplevet let faldende tendens, mens møllehveden har været stabil/let stigende. Det har ført til, at den amerikanske hvede handler med en præmie på blot omkring 1$/ton til sammenlignelige europæiske oprindelser. Som vi har nævnt adskillige gange, er der ikke tilstrækkeligt korn i Europa til, at Unionen kan fortsætte med at være så konkurrencedygtige på eksportmarkedet, og det begynder vi at se de første spæde tegn på nu. Med til at presse møllehveden højere er øget pres fra russiske kødproducenter på myndighederne, i et forsøg på at få indført eksportskatter på hvede, for at begrænse eksporten og dermed lægge en dæmper på de indenlandske priser. Møllehveden tester med lukkeprisen i går den sæsonmæssige top og modstandsniveau.

Priserne på vegetabilsk olie fortsatte i går opturen, med brud af modstanden i den tidligere sæsonmæssige top, uden stort besvær. Det vegetabilske oliekompleks er ført an af palmeolien, stigende råoliepriser og ikke mindst en stærk udvikling i sojakomplekset. Sojaolien lukkede i går hele 2,5% højere, og handler på de højeste niveauer siden 2014. Selv toppen tilbage fra El Niño i 2016/17 er taget ud for såvel sojaolie som palmeolie. De canadiske canolafrø drager også nytte af den stramme forsyningsbalance i det vegetabilske oliekompleks, samt strammere europæiske forsyninger af rapsfrø, og er steget til niveauer der ikke er set siden 2013. Rapsfrøene har endnu et stykke op for at nå tilsvarende rekorder, hvilket hovedsageligt kan tilskrives valutarisk modvind, med en relativt stærk euro mod dollar. De ukrainske rapsfrøarealer tegner negativt for næste sæson. Henover de seneste uger er der stort set ikke blevet tilsået nye arealer med rapsfrø. Blot 86% af de forventede arealer for sæsonen er blevet tilsået svarende til 868.000 hektarer mod ventet 1.,01 mio. hektarer og 1,19 mio. hektarer sidste efterår. Årstiden taget i betragtning lakker mulighederne mod enden, i takt med at kulden begynder at indfinde sig. Det er især de store rapsregioner i den sydlige del af landet der har fået tilsået færre arealer, som konsekvens af de tørre efterår. Det har også løftet priserne på ny høst i rapsfrø højere, der nu blot er 4€ fra at handle 400€/ton

På en (virtuel) international afgrødekonference i Geneve udtalte den tidligere direktør, Søren Schrøder fra giganten Bunge sig i går om udsigterne for sojabønner og majs. Han venter det vil tage mere end én sæson for majs- og sojamarkedet at få balance i udbuddet/efterspørgslen, fordi de to afgrøder indbyrdes skal kæmpe om arealerne, og produktionen denne sæson kan blive udfordret af La Niña. Efterspørgslen er blandt andet godt understøttet af kinesisk import, som forventes at forblive stærk. Samtidig argumenter Søren Schrøder, at afgrøderne er fanget på mellemhånd, hvor landmændene drager fordel af højere priser, mens forbrugerpriserne ikke er så høje, at det skaber rationering på efterspørgslen, der vil fastholde forbruget intakt. Sojabønner har kurs mod test af det psykologiske niveau i 12$/bu. og ditto for sojaskrå i 400$/ton. Det argentinske crush-tempo forbliver lavt, og har ikke udsigt til at stige før tidligst i februar, hvilket kan give en understøttende effekt for både sojaskrå og olie.