Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets.

Markedet åbnede i går højere i forlængelse af en prispositivt WASDErapport, men opgav i løbet af eftermiddagen størstedelen af stigningerne. Efter markedet fik fordøjet rapporten, og nærlæst tallene, presser nye spørgsmål sig på. En af de ting der primært sættes spørgsmålstegn ved, er forbruget i den animalske produktion i EU. Her sænkede USDA' forbruget af majs med 5,5 mio. tons i forhold til sidste måned, efter at have reduceret importen med 4 mio. tons. Man skulle så tro, at dette forbrugsfald af majs, blev helt eller delvist opvejet af forbrugsstigning af hvede. Men det er langt fra tilfældet, og det europæiske foderforbrug af hvede blev blot øget med 1 mio. tons. Vi stiller os forbeholden over for, at det animalske forbrug i EU er så negativt påvirket af afrikansk svinepest. Holder majsestimaterne vand, bør det alt andet lige betyde, at USDA har estimeret det europæiske hvedeforbrug for lavt.

De globale hvedelagre forbliver rekordstore, men trækkes højere af strammere forsyninger af foderafgrøder. Man kan undre sig en smule over, at de europæiske afgrøder fortsætter med at være så konkurrencedygtige på eksportmarkedet, samtidig med at der skal importeres store mængder majs. Det betyder at europæiske oprindelser på et eller andet tidspunkt skal blive ukonkurrencedygtige, da der i højere grad bør være behov for at produktionen dækker det indenlandske forbrug.

På nyhedsfronten blev det bekræftet at det russiske landbrugsministerium indfører eksportrestriktioner på 15 mio. tons afgrøder i perioden fra d. 15. februar og sæsonen ud til d. 30. juni. Det vil tillade en russisk hvedeeksport i perioden på cirka 2/3, svarende til cirka 10 mio. tons, hvilket ikke ser ud til at give anledning til bekymringer, når der sammenlignes med hvedeeksporten for samme periode itidligere år. Foreløbig har Rusland eksporteret 19,5 mio. tons hvede denne sæson. Nyheden blev da også taget ganske roligt af markedet, der stort set ikke reagerede. De politiske spændinger mellem Australien og Kina, hvor Kina også bandlyser import af australsk hvede, ledsages af en høst, der ventes at stige med 90-100% i forhold til sidste år, til omkring 30 mio. tons betyder, at australsk hvede er den mest konkurrencedygtige i verden på FOB-basis. Dermed tyder det på, at ankomsten af hvede fra den sydlige halvkugle, vil lægge en dæmper på prisstigningerne i hvedemarkedet når vi når på den anden side af nytår.

I sojamarkedet faldt skråen lidt tilbage, mens fastere sojaolie trak bønnerne med til det højeste niveau i 4,5 år. Kigger vi på de forbrugsjusterede amerikanske sojabønnelagre, estimeres de ultimo sæsonen til blot 4,2%, hvilket er det næstlaveste nogensinde. Kun 2013/14 var lavere med 2,65%. Vigtigheden af en god sydamerikansk høst er dermed blevet forstærket med de seneste estimater fra USDA.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den malaysiske palmeolieproduktion ramte for oktober det laveste niveau i 4 år, mens eksporten for måneden var højeste i 5 år. Rapsfrøene lukkede i går omkring uændret, og fandt aldrig rigtig support fra lette prisstigninger i råolien, der ellers understøttede både palme- og sojaolien. Heller ikke en dollarstyrkelse mod euroen gav ret meget support. Russiske eksportbegrænsninger på solsikkefrø forbliver et tema.