Formand Christian Høegh-Andersen slog på DLF's generalforsamling fast, at adgangen til de nødvendige værktøjer er en forudsætning for at kunne udvikle nye sorter og opretholde en stabil planteproduktion.

På DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg den 27. oktober 2020 slog bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen i bestyrelsens beretning fast, at adgangen til de nødvendige værktøjer er en forudsætning for at kunne udvikle nye klimarobuste sorter og opretholde en stabil planteproduktion. Det gælder både adgangen til avancerede forædlingsmetoder og nødvendige plantebeskyttelsesmidler

Opfinderne af CRISPR/Cas-metoden fik for nylig tildelt Nobelprisen i kemi for deres arbejde. En stor anerkendelse, der står i dyb kontrast til de europæiske politikeres nølen i forhold til at acceptere den nye forædlingstekniks muligheder.

- For at vinde kapløbet mod de store klimamæssige udfordringer er det helt afgørende, at vi tager alle værktøjer i brug. I en tid hvor alle taler om bæredygtighed og klimaforandringer er CRISPR/Cas-metoden blevet et uundværligt redskab i kampen om udviklingen af nye robuste planter. Vi er stadig som planteforædlingsvirksomheder uforstående overfor, at metoden bliver betragtet på lige fod med GMO i EU, sagde Christian Høegh-Andersen og tilføjede:

- CRISPR/Cas-metoden er fremtidens værktøj, hvad enten politikerne kan lide det eller ej i EU. Ellers risikerer vi at miste vigtige forædlingsinstitutioner i Europa.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ikke for sjov

Christian Høegh-Andersen understregede vigtigheden af, at adgangen til nødvendige planteværnsmidler er en forudsætning for at kunne producere højværdiafgrøder som græsfrø i Danmark. Alt imens foregår der et stort arbejde med at finde løsninger og alternativer til plantebeskyttelsesmidlerne.

Han nævnte, at virusgulsot havde udviklet sig til et massivt problem med udbyttetab op til 30-50 procent for de franske sukkerroedyrkere og at den franske regering nu sadler om og tillader, at roerne igen kan bejdses og dermed beskyttes mod bladlus og virusinfektioner fra næste sæson.

- Eksemplet viser, at det er alvorligt, når landbruget beder myndighederne om dispensation til anvendelse af nødvendige plantebeskyttelsesmidler, og vi vil gerne kvittere for, at Miljøstyrelsen i år har imødekommet dispensationer til at bejdsning af roefrø og til nedvisning af spinatfrø og kartofler før høst, sagde formanden.

Frøbranchen mangler stadig afklaring i forhold til anvendelse af Reglone til vinterukrudtsbekæmpelse i kløver og engrapgræs.

- Vi arbejder hårdt i branchen på at finde konkurrencedygtige alternativer, men er ikke i mål endnu, så derfor har vi brug for mere tid og dermed en dispensation, hvis vi skal fastholde en engrapgræsproduktion i Danmark.

- Der foregår fortsat en debat om glyphosats fremtid, og i Frankrig åbner man op til en begrænset anvendelse til ikke-pløjede marker, da man ikke kan finde brugbare erstatninger for midlet.

- Vi er som frønation dybt afhængige af adgangen til glyphosat for at kunne klare os i konkurrencen på det internationale marked for frø, hvorfor vi stadig håber de danske og europæiske myndigheder ser på den reelle risikovurdering af midlet og ikke følger bestemte populistiske strømninger, sagde formanden.