Fra den 2. november er det muligt at søge tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Naturpleje er med til at øge naturværdien og biodiversiteten, skriver Agri Nord.

Landmanden kan gøre meget for at give naturen en hjælpende hånd - og endda med tilskud.

2. november åbner ordningen "Tilskud til pleje af græs- og naturarealer", hvor man kan få fra 850 til 2.600 kroner i tilskud pr. hektar med eller uden grundbetaling for at fremme naturen.

Det skriver Agri Nord i en pressemeddelelse.

- Tilskud til pleje af græs- og naturarealer søger du i et særligt tilsagnsskema i Landbrugsstyrelsen Tast-selv Service, fortæller planteavlsassistent Marina E. Staun, Agri Nord, som kan hjælpe med at søge tilskuddet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Har man allerede græs- og naturarealer, der plejes med afgræsning eller slæt, men hvor det 5-årige tilsagn er udløbet, skal man også søge om nye tilsagn her fra 2. november.

Pleje er afgørende for naturværdien

Formålet med tilskudsordningen er at skabe gode levesteder for det vilde dyre- og planteliv igennem ekstensiv drift med afgræsning eller slæt.

På de lysåbne arealer i Natura 2000-områderne er plejeindsatsen afgørende for naturværdien.

- Har du arealer inden for Natura 2000 kan du søge om tilskud på de særligt udpegede Natura 2000-arealer. Har du arealer med en høj naturværdi kan du også søge tilskud, selvom de ligger uden for Natura 2000, forklarer Marina Staun.

Der skal søges tilsagn til mindst to hektar, dog må arealet godt være mindre, hvis det overlapper med naturtyperne rigkær, kildevæld eller overdrev.