Den årlige bekæmpelsesstatistik fra Miljøstyrelsen viser for året 2018 et markant fald i forbruget af pesticider grundet årets ekstreme vejr, og et uændret niveau af solgte pesticider i forhold til den foregående sæson, skriver Dansk Planteværn.

Der blev i 2018 brugt færre pesticider i landbruget.

Det skriver Dansk Planteværn i en pressemeddelelse.

Dansk Planteværn læner sig op ad Miljøstyrelsens tal.

For året 2018 viser Miljøstyrelsens netop offentliggjorte bekæmpelsesmiddelstatistik, at salget af pesticider er tilsvarende året 2017, men at forbruget viser et markant fald fra året før. Miljøstyrelsens statistik baserer sig på salgstallene for kalenderåret 2018 og på pesticidforbruget, der er indrapporteret i landbrugets sprøjtejournaler i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018, står der i pressemeddelelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Af Pesticidstrategi 2017-2021 fremgår det, at Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) maksimalt må udgøre 1,96 for salgstallene. Pesticidbelastningsindekset på salgstallene i 2018 er faldet 48 procent i forhold til basisåret 2011, og målsætningen er således opfyldt, skriver Dansk Planteværn, også for 2018.

PBI målt på forbruget er på 1,35 for sæsonen 2017/18, hvilket er 54 procent lavere end 2011, og er et fald på 37 procent i forhold til sæsonen 2016/2017. Faldet fra 2016/17 sæsonen til denne sæson er en konsekvens af tørkeperioden i 2018.

- Tallene i rapporten for 2018 viser meget godt, at landbruget kun bruger det nødvendige. Landmænd køber ind, før sæsonen går i gang, og derfor vil salget ofte ligne det fra året før. Vejret har dog stor indflydelse på behovet i marken, og sidste sæsons varme udtrykkes således i det lave forbrug. Det bekræfter os i, at danske landmænd lever op til ambitionen om at bruge så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt, siger Tanja Andersen, direktør hos Dansk Planteværn.