Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune afsætter 600.000 kr. til projekt, der skal arbejde med lagring af CO2 i landbrugsjord.

På et møde mandag besluttede Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg at bevilge i alt 600.000 kr. til projektet Fossilfri Farming. Pengene er kommunens medfinansiering af en fællesnordisk projektansøgning til EU's Interreg-program. Projektet skal understøtte den lokale landbrugssektor i at afprøve CO2-reducerende tiltag i forhold til planteavl og 'anden arealanvendelse'.

Projektet er tredelt, hvor første del handler om at finde lokale landmænd, der vil afprøve forsøg med at lagre CO2 i biokul, der tilmed har en jordforbedrende egenskab, så lerjord bliver mere porøs og sandjord bedre kan holde på fugt. Derudover skal projektet - i samarbejde med bl.a. lokale produktionsvirksomheder udvikle og afprøve intelligente markredskaber som f.eks. robotter, der kan reducere forbruget af fossilt brændstof på markerne. Endelig skal projektet reducere landbrugets energiforbrug og udledning af klimagasser gennem uddannelse, for at sikre intelligente løsninger i landbruget.

I Ringkøbing-Skjern Kommune bliver der allerede arbejdet med at reducere landbrugets klimabelastning - og med at finde nye intelligente løsninger som f.eks. at trække protein ud af grøn græs.

- Der er nok ingen tvivl om, at både biokul, græsprotein og de andre tiltag til at balancere landbrugets energiforbrug og udledning af klimagasser i stigende grad bliver et konkurrenceparameter for landbrugssektoren. I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi afhængige af landbruget, men vi vil også sikre, at der stadig er god grund til, at vi kalder os Naturen Rige fremover, og derfor er jeg glad for alle de tiltag, der er, til at hjælpe landbrugserhvervet i en grønnere retning, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.