I et svar til Enhedslisten forklarer miljøminister Lea Wermelin (S), at der med baggrund i Landbrugsstyrelsens kontrol ikke er basis for at sige, at sprøjtemidlet Kerb generelt benyttes ulovligt i Danmark.

Enhedslistens Søren Egge Rasmussen havde den 1. juli anmodet Miljøministeren om at svare på, hvor stort problemet er med ulovlig anvendelse af sprøjtegiften Kerb 400 SC i raps og andre afgrøder i Danmark, som det havde været omtalt i artiklen "Forhandlere vejleder i snyd med sprøjtegift" fra Danwatch den 30. juni 2020.

Danwatch havde i forbindelse med en artikel - med hjælp fra en stråmand - fanget to forhandlere i at opfordre en landmand til at bruge et ukrudtsmiddel på et tidspunkt af året, hvor det ikke må benyttes, men Miljøstyrelsen har i mellemtiden kigget på oplysningerne i cirka 750 sprøjtejournaler, og konkluderer, at der siden 2015 blot har været sendt et tilfælde af ulovlig brug af midlet videre til politiet, imens to sager afventer sagsbehandling i Kemikalieinspektionen.

I svaret til Søren Egge Rasmussen skriver Lea Wermelin ordret, at ... "det er styrelsens vurdering, at der ikke er tale om et generelt problem med ulovlig anvendelsen af Kerb 400 SC i raps eller andre afgrøder."

Miljøministeren fastslår i sit svar, at det er helt uacceptabelt både at sælge og bruge ulovlige sprøjtemidler og at hun har igangsat et internationalt gennemsyn, som skal gennemgå kriterierne for udtagelse af virksomheder til den risikobaserede kontrol af landbrugets anvendelse af sprøjtemidler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når resultaterne af gennemsynet foreligger, vil Miljøministeren se på, om de giver anledning til at målrette og kvalificere kontrolområdet yderligere, herunder i forhold til ulovlige sprøjtemidler. Kerb er et jordmiddel, som udelukkende optages af planternes rødder.

Læs hele Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1144