For at dit MFO-græsudlæg i korn kan tælle med til opfyldelsen af MFO, skal hovedafgrøden være høstet senest 20. august, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Du må ifølge EU-reglerne ikke bruge plantebeskyttelsesmidler i MFO-græsudlæg i en periode på minimum otte uger efter høst af hovedafgrøden, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

For at sikre, at der er tid til at destruere græsudlægget til den generelle frist 20. oktober, er der derfor krav om, at du har høstet din hovedafgrøde senest 20. august.

Udsættelse

Kan du ikke nå at høste senest 20. august, kan du få udsat høstdatoen til 7. september ved at indberette det i GKEA - se hvordan nedenfor.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vær opmærksom på, at du ved at udskyde høstdatoen samtidig udskyder den tidligste destruktionsfrist for dine MFO-græsudlæg til 2. november.

Udsættelsen vil altid være til 7. september, og den vil gælde for alle dine marker med MFO-græsudlæg. Dette er uanset, om du kun måtte have brug for udsættelsen på nogle af dine marker med MFO-græsudlæg, skriver Landbrugsstyrelsen.

Hvis du ikke kan nå at så MFO-efterafgrødeblandinger eller andre efterafgrøder senest 20. august, kan du gøre brug af de fleksible etableringsfrister.