Hedebølgen øger risikoen for, at der kan opstå naturbrande - især i det østlige Danmark.

Naturbrand er ikke et ukendt fænomen, når temperaturen stiger, som den gør i disse dage. Risikoen for naturbrande er stor - særligt i det østlige af Danmark, skriver tv2.dk.

Vestsjælland, Vestlolland, Østfyn og Bornholm er ifølge tv2's kort rødt, hvilket betyder, at brandfaren er meget høj.

Den øvrige del af de østlige egne samt en stor del er Jylland er orange, hvilket betyder, at der er høj brandfarerisiko.

Der er ikke indført afbrændingsforbud nogle steder. Dog har Anholt forbud mod brug af åben ild året rundt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge tv2.dk var der torsdag morgen en mindre brand i et naturområde i Poulsker på Bornholm. Branden blev dog hurtigt slukket.