Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå indtil foråret, så føde og overvintringsmuligheder er sikret for vildtet, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed skabe grundlag for næste års insektbestand, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Du kan placere tiltagene på samme sted flere år, hvis du samtidig opfylder betingelserne for grundbetaling og grøn støtte for arealet.

Hjælp dyrelivet

Det vilde dyreliv, lige fra insekter til rådyr, trives bedst i et varieret landskab, og hvor de kan finde føde hele året.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Som landmand kan du hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, for eksempel i markkanter og på pletter i marken. Det kan eksempelvis være på områder, hvor du næste år vil etablere markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber.

Du kan med fordel lave flere små områder med forskellige tiltag. Du kan etablere vildttiltag og mindre marker med brak eller bræmmer, hvor du har udsået en blomsterblanding, skriver Landbrugsstyrelsen.

Ved at have flere mindre marker med forskelligt plantedække bliver det nemmere for mindre dyr og insekter at bevæge sig gennem det åbne land, og det kan samtidig hjælpe med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

Du behøver ikke at slå vildt- og bivenlige tiltag

Har du udlagt dele af et omdriftsareal som et vildt- og bivenligt tiltag, er der ikke krav om, at du skal slå plantedækket på dette område hvert år. Du kan derfor sikre et fødegrundlag henover vinteren for en lang række af insekter og større dyr ved at lade marken står urørt gennem kalenderåret.

Hvis du har du et flerårigt tiltag, som for eksempel en insektvold eller en urørt græsstribe, skal du årligt begrænse opvækst af træer og buske, så der ikke er mere end 100 spredte træer og buske pr. ha, som er over 1 meter i højden, skriver Landbrugsstyrelsen.

Der er et 2-årigt aktivitetskrav på blomster- og bestøverbrak På arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der et 2-årigt aktivitetskrav. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at slå plantedækket i 2020, hvis du har jordbehandlet og sået en blomsterblanding i 2019.

På arealer, hvor du har etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2020, kan du på samme måde lade plantedækket stå hele 2021.