For foden af en hvedemark på Lillerupvej ved Horsens har Go-Gris I/S etableret en lille sø. Søen ligger helt op til Holdtvadbæk, hvor drænvandet fra hvedemarken normalt løber ud.

- I 2017 etablerede vi den lille sø - en såkaldt "intelligent bufferzone" - mellem mark og å, som nu renser drænvandet fra marken for kvælstof og fosfor. Det er en del af et forskningsprojekt, og de første års erfaringer fra flere bufferzoner viser, at de kan reducere kvælstofudvaskningen med 30-35 procent og udvaskningen af fosfor med 45-50 procent, fortæller Martin Mogensen, som står for markdriften af 650 ha hos Go-Gris I/S.

Han glæder sig over, at landbruget på en forholdsvis nem måde kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og dermed minimere risikoen for forurening af vandmiljøet. Dermed får landbruget endnu et værktøj til at passe på de næringsstoffer, der er en forudsætning for at kunne dyrke landbrugsjorden intensivt og bæredygtigt på samme tid.

-Den erfaring vil vi gerne dele med befolkningen, og vi har derfor lavet en lille film om problemstillingen, og om hvordan vores intelligente bufferzone fungerer. Vi håber vores landmandskollegaer og andre vil dele filmen, lyder opfordringen fra Martin Mogensen.

Filmen kan findes her.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den Intelligente bufferzonen kan for øvrigt også ses fra Lillerupvej, hvor vejen krydser Holdtvadbæk.