Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke over 300 markbrande. På et gennemsnitsår rykker brandvæsenet ud til 1.676 reelle naturbrande set over de seneste fire år. Heraf er 20 procent til markbrande.

Man kan reducere risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet - og være forberedt, hvis uheldet skulle være ude. Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande, skriver Seges.

Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke markbrande over 300 gange. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det knap 800 gange. Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler.

Før høstarbejdet:

- Sørg for at maskinen er vedligeholdt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør.

- Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende.Klargør og parkér gerne en ekstra traktor med vandfyldt marksprøjte eller andet udstyr med et redskab, der kan bruges til at lave et brandbælte eller anvendes som slukningsredskab ved den mark, du skal høste.

Under høstarbejdet:

- Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner.

- Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er.Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad dog ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligtHusk mobiltelefonen til eventuel alarmering.

- Undlad tobaksrygning under høstarbejdet.

- Hvis uheldet alligevel er ude:

Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed - hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt ved udstigning.

Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2.

Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:

- Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner.Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette.

Læs mere på: Brandfare.dk.